SiD

Gutt (16): Alle karakterer burde ikke telle like mye

En elev som får god karakter i norsk, matte og naturfag ser jeg som smartere enn en som får gode karakterer i gym, musikk og mat og helse, skriver Gutt (16).

En elev som får god karakter i norsk, matte og naturfag ser jeg som smartere enn en som får gode karakterer i gym, musikk og mat og helse.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Karakterer er viktige for elevene, og målet for en elev er ikke lenger å lære mest mulig, men å få best mulig snitt på kortet.

Ungdomsskolen legger ikke nok vekt på viktige fag

I et land som Norge, der utdanningen er høyere enn noe annet sted, er det likevel mangel på viktige fagfolk som ingeniører, forskere og leger.

En av grunnene mener jeg er at skolesystemet ikke legger stor nok vekt på viktige fag som matte og naturfag på ungdomstrinnet. Alle fagene er i dette systemet likestilte.

En treer i matte og sekser i musikk gir samme snitt som en sekser i matte og treer i musikk. Men det er vel det samme, for det er jo snittet som gjelder, ikke sant?

Karaktersystemet ødelegger

Dette gjør at ungdom har lett for å gi opp vanskelige og viktige fag, fordi en god karakter i for eksempel mat og helse er lettere å oppnå.

Jeg mener viktige fag bør telle mer enn andre når man regner snittet på ungdomsskolen.

Dersom en karakter i norsk telte tre ganger så mye som karakteren i gym, ville kanskje elevene legge prioriteringene annerledes.

En elev som får god karakter i norsk, matte og naturfag ser jeg som smartere enn en som får gode karakterer i gym, musikk og mat og helse.

Det er noe galt med systemet når sistnevnte elev gjerne heller får skoleplass en førstnevnte.

Se også:

  • Dina (14) er lei av å bruke flere timer på lekser hver dag etter skolen. Se hennes oppdring til politikerne her:

Les også

  1. Jeg fikk C og føler meg som en idiot

  2. Gi elever en leksefri hverdag!

  3. – Klisjeen er at de som går yrkesfag er mindre motivert

Gutt (16)