Internrevisjonen ung: Utviklingsministeren må fordømme den farlige utviklingen i Sør-Afrika! | Preben Dimmen

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa fra regjeringspartiet ANC.

Partiene har gått fra å bekjempe rasisme til å snu og føre en rasistisk politikk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Norge er verdens mest sjenerøse land. I 2016 ga vi litt over 36 milliarder kroner i bistand, som tilsvarer 1,11 prosent av bruttonasjonalinntekten. Det er på tide at vi leverer tydelige signaler til mottagerland med farlig utvikling.

Sør-Afrika er ett av disse landene. Mellom 1996 og 2016 har 1618 gårdsdrivere blitt drept, og de fleste har vært hvite. I den siste tiden har regjeringspartiet ANC, og spesielt det marxistisk-leninistiske partiet EFF, nøret opp under rasistisk hat mot hvite etterkommere av europeiske innvandrere.

Omfordeler til svarte

Selv om deres familier har levd i landet og drevet gårdsbruk i flere århundrer, har det sørafrikanske parlamentet besluttet å ekspropriere eiendommer fra hvite sørafrikanere uten økonomisk kompensasjon, for å fordele dem til svarte sørafrikanere.

Dette gjøres i stor grad for å appellere til fattige valgkretser, selv om store deler av den svarte populasjonen også har innvandret fra andre land og regioner, på jakt etter arbeid.

For å si det veldig enkelt: Den sørafrikanske nasjonen har gått fra å bekjempe rasisme til fullstendig å snu og bedrive den systematisk selv.

Nabolandet Zimbabwe utførte lignende politikk som nå foreslås, med president Robert Mugabe på slutten av 1990-tallet. Landet ble sendt ned i en dal av økonomisk nedgang, arbeidsledighet og en hyperinflasjon som nådde sitt høydepunkt på 500 milliarder prosent.

Knuser selvforsyningsgraden

Sør-Afrika er allerede godt inne i en økonomisk nedgangstid, og det aller siste de trenger, er en mugabisering av landet. Stjeler de landområdene til borgere basert på deres hudfarge, er det ikke bare systematisk rasisme som ANC av alle partier burde holde seg for gode for, men det vil også knuse selvforsyningsgraden og skremme investorer vekk.

Næringsvirksomhet og kompetanse vil forvitre, noe som vil påvirke hele landet. Med enorm fattigdom og ulikhet vil de i verste fall være på randen av borgerkrig.

Bilaterale forhold mellom Norge og Sør-Afrika strekker seg tilbake til apartheidtiden. Norge opponerte aktivt mot det gamle styresettet og støttet opp under diverse boikottbevegelser. Siden slutten av apartheidtiden, har vi bidratt med over 2564 milliarder kroner (pr. 2016) i ytelser til landet.

Med tanke på vårt gode forhold, bør en konstruktiv anmodning fra Norge respekteres av sørafrikanske myndigheter.

Vær så snill, utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Fordøm den farlige utviklingen i Sør-Afrika!


13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Kanskje vil også disse sakene om Sør-Afrika interessere deg: