Kan man egentlig vekke noen fra de døde? Hva sier jeg til bølla som herser med meg? Jeg har mattevansker, og ingen forstår meg. Hva skal jeg gjøre?

Jeg har diagnosen dyskalkuli og opplever at ingen forstår hvorfor matte er vanskelig, skriver jente (20).

Helsesøster Anne Bentzrød og sexologisk rådgiver og sykepleier Anders Røyneberg svarer i spalten Sex, psyke og ungdomsliv.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg har dyskalkuli, og ingen forstår meg

Hei! Jeg har diagnosen dyskalkuli og opplever at ingen, hverken skolen, venner eller deler av familien, forstår hvorfor matte er vanskelig. De sier bare at jeg skal jobbe og øve enda mer, det begynner å bli utrolig frustrerende. Hva bør jeg gjøre?

Jente (20)

Mange sliter med matematikk. Det kan skyldes at de mangler grunnleggende ferdigheter som de aldri har lært ordentlig. Da hjelper det å øve inn det grunnleggende. Noen få har dyskalkuli. Dysleksinorge.no oppgir at det gjelder ca. 5 prosent av befolkningen. Du har fått den diagnosen, og da betyr det at du strever mer enn bare å synes at det er litt vanskelig. Du kan likevel lære deg grunnleggende matteferdigheter, men det krever mye mer av deg og av dem som hjelper deg, enn det gjør for andre.

I grunnskole og videregående har man rett til tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp for å lære grunnleggende tallforståelse og komme videre. Hvis du fortsatt går på videregående, kan du be om slik hjelp.

Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan andre opplever ting. Det høres ut som folk rundt deg ikke helt forstår hvordan dette er for deg. Her er noen tips:

  • Minn dem om at du har dyskalkuli, og prøv å forklare hvordan dette virker for deg.
  • Be dem om å slutte å mase og heller gi deg støtte og heie på deg og det du faktisk får til (ikke bare i matte, men også alt det andre).
  • Gjør det DU vet er til nytte for deg.
  • Be om råd fra en spesialpedagog eller rådgiver, og be dem prate med lærer og med foresatte.

Når du velger vei videre i livet, er det lurt å velge utdanning og jobb som ikke krever så mye matteforståelse og bruk av matte. En rådgiver på videregående, i PPT/Oppfølgingstjenesten i fylket eller på høgskole/universitet kan hjelpe deg å finne ut hva som kan være gode jobb- eller studievalg for deg videre.

Lykke til!

Vennlig hilsen Anne


Nei, det går ikke an å vekke noen opp fra de døde, skriver Anne Bentzrød.

Kan man vekke noen fra de døde?

Sikkert et teit spørsmål, men går det an å vekke opp noen fra de døde?

Jente (14)

Spørsmålet er ikke teit. Lurer du på slike ting, er det bra å finne ut av det. Nei, det går ikke an å vekke noen opp fra de døde. Vitenskapen sier så. Når vi dør, stopper livet. Likevel vil noen påstå at det går an å vekke folk fra de døde. Da har de ofte religiøse grunner for å tro det, andre tror på magi og overnaturlige fenomener.

Det kommer altså an på hvem du spør, men jeg vil tro at de fleste i Norge ikke tror dette er mulig.

Døden kan være vanskelig å godta. Jeg vet ikke så mye om deg og din bakgrunn for å stille dette spørsmålet. Når noen dør som en er glad i, vil det være vanskelig å gi slipp. Det kan for eksempel være når besteforeldre dør. Da ønsker vi ofte at de skulle kunne bli vekket til live, slik som du spør om.

Noe ganger kan mennesker som har vært i ulykker, for eksempel at de drukner eller blir skadet, gjenopplives. Det må da skje i løpet av kort tid fra hjertet har stoppet. Kanskje har du hørt om det som heter hjerte- og lungeredning? Det er en måte å gjenopplive folk på, en teknikk alle burde lære seg, nettopp fordi den redder liv.

Håper svaret mitt var til hjelp for deg!

Vennlig hilsen Anders


Nå får alle barn tilbud om hepatitt B-vaksine når de er helt små. Tas denne, får de livsvarig beskyttelse, skriver helsesøster Anne.

Smitte av hepatitt B

Hvor lett smitter hepatitt B?

Jente (21)

Hepatitt B-virus (HBV) er svært utbredt i verden. Smitterisikoen er bl.a. avhengig av viruskonsentrasjonen i blodet til smittekilden, noe som varierer veldig fra person til person.

HBV smitter lett gjennom blod og kroppsvæsker som sæd og spytt (mindre betydning). Smitte utenom seksuell smitte eller sprøytemisbruk er sjelden, men det kan smitte fra mor til barn i forbindelse med fødsel eller i spedbarnsalder.

HBV kan overleve utenfor kroppen i tørket blod i mer enn én uke.

Inkubasjonstiden, tiden fra smitte til sykdom kan påvises, er vanligvis 60–90 dager. Alle er smitteførende i inkubasjonstiden og etter sykdomsutbrudd. Det betyr at man kan smitte andre før man vet at man har smitten.

Ca. 30 prosent av voksne som smittes med HBV, vil få en infeksjon uten symptomer. Ca. 30 prosent vil få symptomer som influensalignende plager, og ca. 30 prosent vil få klare hepatittsymptomer, akutt leverbetennelse med forhøyede leverenzymer, avfarget avføring, mørk urin og gulfarging på hud og øyne. Ca 90 prosent vil føle seg friske igjen etter fire måneder. Ca 1 prosent vil få leversvikt. Kreftformen Hepatocellulært karsinom skyldes i stor grad HBV og HCV.

3–5 prosent av de smittede blir kroniske bærere av HBV og kan smitte andre videre i livet også.

Vaksine beskytter!

Nå får alle barn tilbud om hepatitt B-vaksine når de er helt små. Tas denne, får de livsvarig beskyttelse. Voksne kan selv gå til lege eller vaksinasjonsklinikk og få vaksine. MSM, menn som har sex med menn, har rett på gratis hepatitt B-vaksine.

Kondom beskytter også mot HBV-smitte ved sex.

Hvis du er bekymret for smitte, eller har flere spørsmål om dette, er det lurt om du tar en prat med fastlegen din.

Kilde: emetodebok.no/kapittel/lnfeksjoner/ og fhi.no

Vennlig hilsen Anne


Når jeg sier noe morsomt som får andre til å le, sier han at det jeg sa, ikke var morsomt, men bare teit, skriver gutt (16)

Jeg blir utestengt og hengt ut av en bølle

Hei! Det er en gutt på skolen som driter meg ut foran vennene mine. Jeg har alltid vært grei med ham, så jeg skjønner ikke hvorfor han alltid skal være så frekk mot meg. Når jeg sier noe morsomt som får andre til å le, sier han at det jeg sa, ikke var morsomt, men bare teit. I tillegg stirrer han på meg. Da blir jeg stresset og angrer på at jeg har sagt noe. Han er en bølle med mye makt, og han utestenger meg. Han ødelegger livet mitt fordi jeg mister vennene mine. Føler meg svak på en måte.

Gutt (16)

Du har ikke gjort noe galt, du har til og med vært grei. Mest sannsynlig er denne gutten usikker på seg selv og muligens redd for at andre skal like deg bedre enn ham.

Bøller finnes overalt, blant både unge og voksne. En bølle er en som får andre til å føle seg små for å få makt selv. Typisk bølletegn er en person som rakker ned på andre, slik som du forteller om.

Du kan forsøke forskjellige ting. Det å overse og ignorere er ofte ikke så god strategi, ofte er det bedre å si noe om det, selv om det koster, og det er ubehagelig. Du kan si det til ham direkte, at du syns måten han behandler deg på, er kjip. Du kan også snakke med noen av vennene dine. Jeg tipper at også de har reagert på hans oppførsel. Kanskje de kan støtte og hjelpe deg?

Et annet alternativ er å snakke med lærer på skolen. Kanskje trenger denne gutten litt råd og veiledning fra en voksenperson slik at han får det bedre med seg selv.

Stå på ditt og ikke la dette hindre deg i å være med vennene dine. Lykke til!

Vennlig hilsen Anders