Mediene skaper et feilaktig bilde av hvordan det står til med verden | Martin Bang Jareg

Mediene gir et feilaktig inntrykk av hvordan verden egentlig er, mener innleggsforfatteren.

Si ;D-innlegg: Verden opplever en enorm utvikling men vi får bare servert det negative. Det er trist å se at så få legger merke til de positive endringene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I en undersøkelse utført av det globale nettsamfunnet YouGov svarte hele 61 prosent av Norges befolkning at verden er i ferd med å bli et verre sted. Verden som den er i dag, er bedre enn den noen gang har vært.

Likevel lever vi med en illusjon om at verden er på vei inn i en mørk avgrunn som vi ikke makter å komme ut fra.

Hvis en ser nærmere på dette, vil en fort forstå at denne oppfatningen av samfunnet faktisk ikke er mer enn en illusjon.

Martin Bang Jareg (17)

Barnedødeligheten stuper

Ifølge FN er vi den første generasjonen som har klart å halvere ekstrem fattigdom. Dette kan være et direkte resultat av at andelen av verdens befolkning som tar utdanning har økt drastisk. I 2010 lå andelen av barn som hadde gått på skole på 90 prosent.

Videre blomstrer demokratiet rundt om i verden. Barnedødeligheten stuper, og globale tall viser en halvering siden 1990. Dette fører til at færre kvinner får barn enn tidligere.

Antall atomvåpen er blitt kraftig redusert siden 1986. Antall dødsfall knyttet til politisk motivert vold og krig har hatt en kraftig nedgang de siste ti årene.

Skal vi tro denne statistikken utvikler veden seg til å bli et bedre sted for mennesker å leve. Likevel tror et flertall av befolkningen det motsatte. Hva skyldes denne uvitenheten?

Gir feilaktig inntrykk av verden

En kan forstå folkets oppfatning av verdensbildet, og det er vanskelig å klandre noen for denne forestillingen. For selv om verden blir bedre, forteller mediene oss noe annet. Med sin sensasjonsbaserte og konfliktsøkende journalistikk gir pressen et feilaktig inntrykk av hvordan verden egentlig er.

Fremmedfrykt er et resultat av den absurde oppfatningen som befolkningen har av verden i dag. Dette gir igjen grobunn for høyreekstremistiske organisasjoner som Den nordiske motstandsbevegelsen.

Vår oppfatning av verden gjenspeiles i våre meninger som igjen gir grunnlag for hvilken politikk vi ønsker å ha. Vil vi leve i et samfunn med politikk som baserer seg på misvisende informasjon om hvordan verden er?

Mediene har et ansvar

Mediene bør i større grad gis skyld for å skape et ufullstendig og misvisende verdensbilde. Mediene sitter med en enorm påvirkningskraft, og det er derfor viktig at de presenterer verden i et fullstendig perspektiv. God journalistikk er avhengig av åpenhet, ærlighet, uavhengig og et brennende ønske om å vise verden slik den er, selv om dette går på bekostning av inntekt og publisitet.

Verden opplever en enorm utvikling men vi får bare servert det negative. Det er trist å se at så mange ikke legger merke til de positive endringene.

Så til alle pessimister som bare ser det mørke. Dommedagen er ikke så nær som en skulle tro. Lev heller i visshet om at morgendagen kan vise seg å være bedre enn gårsdagen og at verden går i en positiv retning.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.