SiD

Janteloven tar livet av Norge

Om Norge som velstandsnasjon skal bestå, må sosialdemokratiets misunnelse begraves.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

afp000705158-wqZvdHGZtX.jpg Foto: Eugenio Marongiu

Nordmenn er verdensmestre i normer. En studie fra 2011 bekrefter myten om jantelovens veldige hender over det norske samfunn. Den ble utført i 33 nasjoner, og avslørte at vi kan smykke oss med topp-plassering på lydighetsskalaen.

Holder Norge tilbake

Forskningen viser at nordmenn holder hverandre i et jerngrep preget av ivrende sanksjonstrang dersom frimodige individer medvirker til asymmetri i rekkene. Individer som systematisk utsettes – og gir etter for ytre press og manipulasjon, utvikler etter hvert et kameleon-intellekt.

I de hundrevis av landets små tettsteder, sitter bygdedyr og passer på deg hvor enn man går.

Vi er med andre ord svært opptatt av ikke å skille oss fra mengden, men hvordan drives da samfunnet fremover? Individer som stikker seg ut og som tør å skrike høyere enn andre, er da dem som lager morgendagens Norge. Holder janteloven Norge tilbake økonomisk og kulturelt?

Likhet skaper misunnelse

Etterkrigstidens sterke og dominerende mentalitet preget av nøkternhet og ensretting henger fremdeles igjen i den norske folkesjel. Skiller man seg ut, er veien kort til å bli stemplet som bedreviter. Å vokse opp som "annerledes" på konformitetstronen, er som å møte veggen hver eneste dag. I de hundrevis av landets små tettsteder, sitter bygdedyr og passer på deg hvor enn man går.

Nordmenn er uten tvil blant verdens mest misunnelige folk. Skattelistesøk er en svært populær fritidssyssel, dyktige elever blir neglisjert i skolesystemet og rikdom blir ikke høyt aktet. I Norge er det relativt små forskjeller, og nettopp fordi vi er så like, blir misunnelsen litt sterkere.

Den evige oljen

Da vi i 1969 trakk vinnerloddet og fant olje i Nordsjøen, var det som om en gjeng bønder fikk en maskin fra fremtiden. Den ga oss uante muligheter, og en tilsynelatende vellykket forvaltning har gjort Norge til en formuende stat. Dette er imidlertid også blitt en forbannelse, og kan bli vår bane hvis ikke janteloven forsvinner. Fremdeles hersker en "laubærhvilende" mentalitet blant norsk ungdom; alt kommer til å gå bra, vi har jo olje!

Da vi i 1969 trakk vinnerloddet og fant olje i Nordsjøen, var det som om en gjeng bønder fikk en maskin fra fremtiden.

Dersom Norges fremtid skal sikres kan ikke vi nordmenn forbli provinsielle bønder, hvis hovedmål er å opprettholde likhetssamfunnet. Vi må godta ulikhet og at naboen kanskje er litt rikere enn deg selv. En gang i tiden var nordmenn et hardtarbeidende folkeslag. Nå er det på tide at vi viser forfedrene våre respekt.

La dem skrike!

Det skal være typisk norsk å være best, ikke «god» slik Gro Harlem Brundtland uttalte. De aller beste tar ikke fri på mandag på grunn av en fyllekule på lørdag. Og de aller beste tør å satse for og nå et mål uansett hvor meget naboen skuler.

I et land med flau oppfølging av talenter, manglende incentiver for gründervirksomhet i kombinasjon med misunnelsesskatter med hensikt å minske forskjeller i samfunnet, har vi lang vei igjen for å kunne overleve etter oljetidens ende.

Vi må vippe oss selv ned fra konformitetstronen og la høylydte individer skrike høyere enn oss andre. Først da kan oljekranene skrus igjen.

Haagen Poppe (19)