SiD

Barn vet hvordan de sparker en ball. Jeg vil lære å beskytte meg selv.

  • Maren Oline Schei-Tautra
    13 år
Bruk gymtimene til å lære barn hvordan å forsvare seg selv, oppfordrer Maren Oline Schei-Tautra (13).

Derfor vil jeg ha kampsport på læreplanen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Mange steder i verden blir unge utsatt for vold. Vold kan skje hvor som helst, enten det er på busstoppet, på en løpetur eller hjemme.

Jeg mener skolen bør lære elevene hvordan man kan beskytte seg selv mot vold. Ikke fordi selvforsvar er noen mirakelkur mot vold og overgrep.

Folk blir utsatt for vold og overgrep, uansett hvor godt forberedt eller sterke de er.

Men det kan hjelpe noen å ha lært om hvordan de kan håndtere farlige situasjoner.

Trenger ny læreplan

I gymtimene på skolen er det fokus på hvor fort man løper og hvor flink man er til å sparke en ball. Vi lærer ikke hvordan man kan forsvare seg selv mot vold. Det er på tide å endre læreplanen og få kampsport og selvforsvar som pensum.

Skoler burde sette av gymtimer eller andre skoletimer til å lære unge enkle selvforsvarsteknikker. Dette er noe gymlæreren kan lære bort, eller så kan de skaffe noen profesjonelle kampsportinstruktører. Det går også an å ha teoritimer hvor man lærer teknikkene og øver på det i gymtimene.

Det er selvfølgelig egne kurs hvor man kan lære selvforsvar, men det er ikke alle foreldre som har råd til å betale for fritidsaktiviteter som selvforsvarskurs eller har tid til lære barna selv.

Det er ikke vanskelig å lære hvordan man skal beskytte seg selv, men det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne.

Skremmende tall

Skolene bør lære barn og unge selvforsvar fordi flere unge i Norge blir utsatt for vold eller overgrep.

Politiet forteller om at antall saker som omhandler voldtekt av barn under 14 år, har økt med nesten 14 prosent det siste året – fra 785 saker i 2020 til hele 893 saker i 2021.

Tallene understreker poenget mitt. Det er behov for at barn og unge lærer selvforsvar tidlig.

Selvkontroll, ikke vold

Det kan være noen som ikke liker tanken på at barn skal finne ut hvordan man skal slå og sparke på en riktig og effektiv måte. Jeg driver selv med kampsport, og vet at en stor del av sporten også er å lære selvkontroll. Vi lærer i hvilke situasjoner vi bør ty til vold, og hvilke situasjoner det ikke er nødvendig.

Det er alltid viktig å få frem at man aldri skal bruke det man har lært mot uskyldige. Kampsport handler om forsvar, ikke angrep.

Gir trygghet

Poenget mitt er at skolene burde fokusere mer på å lære elevene hvordan de kan forsvare seg selv dersom de kommer opp i farlige situasjoner.

Å lære kampsport har vært en av mine største bragder, og for meg er det betryggende å kunne forsvare meg selv.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Selvforsvar
  2. Vold
  3. Skole og utdanning
  4. Barn
  5. Kampsport