Det er ikke for sent å snu. Avlys muntlig eksamen!

Elevene kommer dårlig ut av det, skriver debattantene.

Mange kan få satt fremtiden sin på vent.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det nærmer seg tid for muntlig eksamen for elever på 10. trinn og vg3. På tross av anbefalinger fra eget fagdirektorat har kunnskapsminister Guri Melby (V) valgt å gjennomføre muntlig eksamen. Barneombudet og skolebyråden i Oslo er blant dem som har anbefalt kunnskapsministeren å avlyse.

Vi får stadig henvendelser fra elever, lærere og skoleledere som reagerer på hvordan muntlig eksamen skal gjennomføres. Utdanningsdirektoratet har utformet en eksamensveileder hvor elevperspektivet er fraværende.

Dette er noen av forholdene vi mener skaper usikkerhet for de elevene som er tilfeldig trukket ut til muntlig eksamen:

1. Elever i karantene

Om du havner i karantene som elev, blir det gjennomført utsatt eksamen til høsten, og faget trekkes på nytt. Smittevernhensyn blir behandlet som sykdom. Elever som får utsatt eksamen, må dermed søke om betinget opptak til høyere studier.

I Oslo er det fremdeles et høyt smittetrykk, og vi er bekymret for hvor mange elever som kan havne i karantene og dermed ende opp uten vitnemål frem til høsten. For elever som har søkt studier i utlandet, eller som er avhengige av å søke midler fra Lånekassen, kan dette ha særlige konsekvenser. Elevene kommer dårlig ut av det.

2. Sensor i karantene

Hvis sensor er i karantene, avlyses ikke eksamen, dette er bare et alternativ dersom elever havner i karantene. Eksamen kan gjennomføres uten at sensor er fysisk til stede, det vil si at eksamen på kort varsel overføres til digitale flater.

Dette kan skape stor usikkerhet for elevene, siden denne eksamensformen er uprøvd. Det gis ingen retningslinjer fra skoleeier om hvordan man skal forholde seg til at digital eksamen kan ta lengre tid, eller ved tekniske utfordringer som hakkete lyd/bilde eller avbrudd.

Hana Mulalic, leder av Elevorganisasjonen i Oslo og Sofie Haug Changezi, elev- og lærlingombudet i Oslo.

Muntlig eksamen på digital flate vil slå urettferdig ut også for elever som har dårlig nettilgang eller ikke har tilgang på egnede rom. Elevene kommer dårlig ut av det.

3. Lærer i karantene

Hvis eksaminator er fraværende, skal skolene forsøke å finne en annen faglærer til å eksaminere. Dette betyr i ytterste konsekvens at en elev må gjennomføre eksamen med en fremmed eksaminator i en uprøvd form og med sensor i en digital flate. Elevene kommer dårlig ut av det.

Ingen skam å snu

Argumentene for å gjennomføre muntlig eksamen er at den skal bidra til rettferdighet og en lik gjennomføring. Med varierende smittetrykk i hele landet vil en slik veileder også bidra til ytterligere forskjeller blant fylkene.

Elever i Oslo har større sjanse for å havne i karantene, og mange kan ende opp med å få satt fremtiden sin på vent. Oslo-elevene har allerede sittet nok på vent dette skoleåret.

Det er ingen skam å snu, Melby, men da må det gjøres raskt. Slik kan skolene fokusere på standpunktkarakterene til elevene fremfor å forberede seg til eksamen.

Læringsperspektivet bør være viktigere enn eksamen som en kontrollfunksjon. Under pandemien har regjeringen uttalt at barn og unge skal være en prioritet. Vi forventer at kunnskapsministeren følger denne prioriteringen.

Vi oppfordrer til å avlyse muntlig eksamen!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.