SiD

Vi behøver flere organdonorer, ikke et organmarked

  • Oleanna Utgård-Weltzien (14)
    Oleanna Utgård-Weltzien (14)
Legalisering av organsalg fører til et klasseskille i norsk helsevesen. Vi bør heller sørge for at flere registrerer seg som organdonorer, skriver Oleanna Utgård-Weltzien (14).

Organsalg vil bare være godt for de pengesterke.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I et Si ;D-innlegg 7. september tar Audun Greve i FpU til orde for at organsalg burde legaliseres. Det er jeg sterkt uenig i.

Greve fremstiller det som noe positivt for dem som er mindre ressurssterke. Sannheten er at det er de som vil slite mest med dette. Organdonasjon bør kun skje dersom donoren gjør det frivillig, med lite påvirkning eller press fra noen kanter.

Med ubetalt gjeld eller andre utgifter hengende over seg vil det å selge et organ virke som den beste muligheten. Det er vel ikke etisk riktig at «Anne (26)» må selge en del av kroppen sin for å ha strøm i huset resten av året?

For dyrt å overleve

Dessuten vil legalisering av organsalg føre til et klasseskille i norsk helsevesen. De rike hopper over køen, men de mindre bemidlede ikke har penger til å kjøpe seg mer tid. For enkelte kan det rett og slett bli for dyrt å overleve.

Oleanna Utgård-Weltzien (14)

Greve skriver også at det døde 26 mennesker i organkø i fjor. Han hevder at dette kunne vært unngått. Det vet vi ikke fordi det ikke er opplyst om hvilke organer disse menneskene trengte.

Trenger flere donorer

Organdonorer som lever, kan bare donere én nyre. Da sier det seg selv at pasienter som venter på en lunge, vil dø selv om det blir lov å selge nyrer.

Fokuset bør heller være på at flere burde registrere seg som organdonorer. Å selge en nyre kan bare redde ett liv, mens en avdød, registrert organdonor kan redde opptil syv liv.


Har du fått med deg Si ;Ds nye skrivekonkurranse?

Svar på spørsmålet «Hva har gått bra i 2020?», og du kan vinne 5000 kroner. Les mer her.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. organsalg
  2. FpU
  3. Legalisering