Klarer Sentrum å endre norsk politikk?

  • Eline Heidisdatter Lorentzen (19)
Sentrum er partiet har Norge manglet. Et parti som setter fellesskap og nestekjærlighet først, skriver Eline Heidisdatter Lorentzen (20) som sier hun snart skal bli Sentrum-medlem. Avbildet er Geir Lippestad, initiativtager til partiet Sentrum.

Vi har fått et nytt politisk parti som fremmer mennesket og samfunnet som ett. Det har manglet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det kom som et sjokk på hele landet. Geir Lippestad har sammen med flere profilerte politikere opprettet ett nytt politisk parti med navnet Sentrum.

Partiets kjerneverdier er fellesskap, mangfold, toleranse og rettferdighet. Og klima og internasjonalt samarbeid med fokus på FNs Bærekraftsmål er høyt prioritert. Et slikt parti er grunnleggende for å skape et samfunn vi ønsker å leve i nå, og enda viktigere, i fremtiden.

Sentrum ønsker å stå i bresjen for menneskene som i dag står sist i køen, både nasjonalt og internasjonalt. De henter inspirasjon fra fellestrekkene i sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tenkning, skriver de på partisiden.

Her har vi et parti som får frem viktigheten av å skille politikk og religion.

Eline Heidisdatter Lorentzen (19).

Annerledes sentrumsparti

Istedenfor å legge religion til grunn for all politikk, slik KrF gjør, har de gjort et klokt valg i heller å la seg inspirere. Det er jeg overbevist om at kommer til å appellere enormt til velgerne opp mot stortingsvalget 2021.

Politikken som blir ført i Norge i dag, er splittende, retorisk og polariserende. Muligheten for å få en flertallsregjering er avhengig av ytterkantene i det politiske spekteret. Det burde være helt unødvendig!

Det viser bare viktigheten av et nytt blokkuavhengig sentrumsparti. Sentrumspartiene som allerede eksisterer, har alle sine kampsaker, og de skiller seg tydelig fra hverandre. Partiet Sentrum er virkelig intet unntak!

Med mål og mening

Dette har Norge manglet. Et parti som setter fellesskap og nestekjærlighet først. Et parti som tydelig vektlegger FNs Bærekraftsmål og legger menneskerettighetserklæringen til grunn for all politikk.

De er så solide at det eneste som kan kveruleres på, er faktumet at de er et helt nyoppstartet parti. Det skremmer nok selv de med lengst fartstid i norsk politikk.


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.