SiD

Er det greit at nesten bare jenter blir psykologer? | Eivind Tungesvik

  • Eivind Tungesvik (18)
Hvis staten mener det er viktig å ha kvinnelige ingeniører, må det være like viktig å ha mannlige psykologer, skriver Eivind Tungesvik.

Si ;D-innlegg: Mange gutter som sliter psykisk, vil helst snakke om problemene sine med en mann.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Mitt eneste ønske er å bli psykolog, og jeg har jobbet målbevisst mot det i flere år.

Likevel kan plassen min gå til en jente som kanskje valgte det bare fordi hun hadde gode nok karakterer.

I Norge har vi tre universiteter med profesjonsstudium i psykologi, som er den eneste måten å bli autorisert psykolog på.

Det laveste snittet for å komme inn her i fjor var 5,48, noe som for de fleste vil være umulig å oppnå.

Vil helst snakke med menn

På psykologistudiene i Norge i dag er det cirka 80 prosent jenter og kun 20 prosent gutter. Dette kan bli problematisk på sikt fordi vi vet at det er viktig for mange som skal til psykolog, å ha mulighet til å velge om man vil gå til en kvinne eller en mann.

Da må vi utdanne psykologer av begge kjønn. Dette er spesielt et problem for unge gutter som sliter psykisk.

Mange av dem føler at det er enklest å snakke om problemene sine med en mann, som selv har vært gutt og levd med de problemene gutter har.

Men både på skolen, i barnevernet og i helsevesenet blir dagens gutter møtt av et stort overtall av kvinner.

Nesten umulig for gutter

Det er ingen hemmelighet at jenter gjør det bedre enn gutter på skolen. Ifølge forskning.no ligger jenter nesten en halv karakter i snitt over gutter.

Dette kan bety at skolen er bedre tilpasset for jenter enn for gutter, noe som gjør at det blir nesten umulig for gutter å komme inn på studiene med høyest snitt.

Burde man ikke da lage en kvoteordning som gjør disse utdanningene mer kjønnsbalanserte?

Diskriminerende likestilling

I fjor ble kjønnskvotering for psykologistudiet heftig debattert i mediene. Universitetene i Bergen og Oslo søkte Kunnskapsdepartementet (KD) om å få kvotere inn gutter, men fikk avslag.

Dette begrunnet departementet med at det var i strid med likestillingsloven, og i et rundskriv fra KD heter det at «det ikke er i samsvar med gjeldende lov om likestilling å særbehandle menn i samme grad som kvinner».

Her sier de altså at likestillingsrettigheter kun gjelder for kvinner.

En forutsetning for å kunne si at vi lever i et likestilt land, må være at likestillingen gjelder for begge kjønn. Hvis staten mener det er viktig å ha kvinnelige ingeniører, må det være like viktig å ha mannlige psykologer.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Kjønnskvotering
  3. Likestilling
  4. Psykologi