SiD

17. mai tale: Gratulerer med friheten. Husk å bruke den. | Nima Salimi

 • Nima Salimi (19)
  Nima Salimi (19)
Stadig sterkere krefter utfordrer samfunnsordenen vår, skriver Nima Salimi (19) i sin 17. mai-tale.
Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

17. mai er en annerledes dag. Ikke bare på grunn av festlighetene eller den statshistoriske sammenhengen, men på grunn av oss.

I dag oppfører vi oss annerledes enn vi gjør på andre dager. Vi forandrer oss med festdrakt og røde, hvite og blå identitetsmarkører. Men vi skifter ikke bare tøy, vi skifter også holdninger. Vi er opplært til at vi ikke skal hevde oss.

Men hvert år på denne datoen trosser vi det. Janteloven oppheves. Vi blir patrioter.

Og det har vi god grunn til å være. Vi bor i verdens fredeligste, mest likestilte og tolerante samfunn. Ikke på grunn av oljeinntekter eller økonomi, som noen tror, men på grunn av våre verdier og vårt liberale demokrati.

Dette har gjort oss frie, men også bekymringsfrie.

Etter mange tiår med fred har de færreste av oss opplevd uro eller undertrykkelse. Frihet er blitt et overflødig gode. Det føles utelukkende godt. Men det kan ha gjort oss passive.

Stadig sterkere krefter utfordrer samfunnsordenen vår. Ytringsfriheten og likestillingen på tvers av kjønn og legning er særlig utsatt.

Det er ubehagelig, men nødvendig at vi ikke stiller oss passive til dette. For eksempel må ikke nye kulturelle og religiøse elementer som strider mot prinsippene våre, få fripass fra kritikk.

Nima Salimi (19).

Får de det, vil frihetene våre langsomt opphøre. I stedet må alle forhold kunne bli gjenstand for debatt. Slik angriper vi de illiberale kreftene med en fri meningsdannelse, noe som gir et mer helhetlig beslutningsgrunnlag for politikken vi velger å føre.

Grunnloven er en verktøykasse. Den utstyrer oss med redskaper, som friheten til å tale og skrive hva vi mener.

I mesteparten av verden er det kun autoritære og religiøse styremakter som har disse redskapene. I Norge har vi dem alle sammen.

Det var 112 menn i 1814 som la grunnlaget for dette. Men det er vårt ansvar å bevare arven. Ikke med festtaler, men ved å bruke frihetene selv. Ikke bare i dag, men året rundt. Og ikke bare når det er enkelt, men også når det provoserer.

Gratulerer med friheten. Husk å bruke den.


Les også

 1. 17. mai-tale: Min dag feires på sykehjemmet | Christine Ronnfeldt

 2. 17. mai-tale: Hvor mange 17. mai-feiringer har vi igjen? | Ronja Lorin Brox

 3. 17. mai tale: La barn fortsette å stille spørsmål | Isak Haukland Tornes


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. 17. mai
 2. Demokrati
 3. Samfunn
 4. Likestilling
 5. Kjønn
 6. Seksualitet
 7. Homofili