SiD

La statuene stå! | Tage Slind Jensen

  • Tage Slind Jensen (21)
    Tage Slind Jensen (21)
    Unge Høyre
Den siste uken er det blitt diskutert om vi bør fjerne statuer av mennesker som vi i dag ville kalt rasister, deriblant statuen av dramatiker Ludvig Holberg. Vi kan ikke evaluere historien ut fra dagens premisser, skriver Tage Slind Jensen (21) i Nesodden Høyre.

Dersom vi skal fjerne alle statuer som ikke møter nåtidens krav, vil vi til slutt ende opp historieløse.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvorfor drikker Jeppe? Jo, for tiden drikker Jeppe fordi nærmere 5000 mennesker har signert et opprop for å fjerne statuen av Ludvig Holberg, en av Nordens mest kjente dramatikere, og Winston Churchill, mannen som reddet Europa fra nazismen. Forstå det den som kan.

Ifølge Yasmin Zannachi som står bak oppropet, bør statuene fjernes fordi de representerer «rasistiske hvite menn». Jeg er helt enig i at vi, både som enkeltmennesker og samfunn, må gjøre mer for å bekjempe rasisme og diskriminering, men oppnår vi fremgang ved å fjerne et par statuer? Jeg tviler.

Hvor går grensen?

Tvert imot, jeg mener at oppropet er kontraproduktivt: Det splitter bevegelsen og distraherer oss fra budskapet.

Jeg mener at vi ikke kan evaluere historien ut fra dagens premisser. Det kan sammenlignes med at jeg leser en tekst jeg skrev da jeg var syv år, og vurderer den basert på all lærdommen jeg har tilegnet med siden. Det henger ikke på grep.

I tillegg har historien vært nådeløs mot mange grupper, især minoriteter. Nesten alle store menn har diskriminert kvinner. Bør statuene fjernes av den grunn?

Spørsmålet blir da: Hvor skal grensen gå? Dersom vi skal fjerne alle statuer og malerier med motiver som ikke møter nåtidens krav, vil vi til slutt ende opp historieløse.

Tage Slind Jensen (21), Nesodden Høyre.

Fjerner oppmerksomhet fra saken

Vi hverken skal eller kan omskrive historien, men vi må lære av den for å unngå fortidens feiltrinn. Derfor mener jeg at man bør opplyse om de problematiske sidene ved enkelte statuer og malerier, i stedet for å fjerne dem eller gjemme dem vekk på museum.

Vi må stå samlet i kampen mot rasisme. Derfor må vi fokusere på tiltakene som forener snarere enn de som splitter. Å fjerne eller gjøre hærverk på statuer bidrar ikke til annet enn å skape unødvendige kontroverser som fjerner oppmerksomhet fra saken et stort flertall av oss støtter: kampen for likeverd – uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra.

Les mer om

  1. Winston Churchill