At regjeringen ikke øker barnetrygden, er ikke bare usolidarisk. Det er flaut og skammelig.

  • Aksel Vestavik
Barnetrygden er det fremste virkemiddelet vi har for å forebygge barnefattigdom, mener debattanten.

I årets statsbudsjett foreslår regjeringen hverken å øke eller prisjustere barnetrygden. Har vi råd til å la være?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Prisene øker, matkøene er doblet, og inflasjonen i Europa er skyhøy. For de 115.000 barna som lever i familier med vedvarende lavinntekt i Norge, er de stigende prisene som å vri mer vann ut av en allerede tørr svamp.

Likevel foreslår regjeringen å la barnetrygden stå urørt i årets statsbudsjett. Det kan få alvorlige konsekvenser.

Store konsekvenser

Andelen barn i vedvarende lavinntekt har vokst enormt siden starten av 2000-tallet. Bare mellom 2001 og 2020 vokste andelen fra 3 til rundt 12 prosent. Barnetrygden på sin side har knapt beveget seg fra der den var for 20 år siden.

Å vokse opp med dårlig råd har store konsekvenser. Mange av disse barna deltar ikke på fritidsaktiviteter, og flere føler på ensomhet og utenforskap. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser også at denne gruppen barn har mye større risko for å bli diagnostisert med psykiske lidelser.

I møte med en prisvekst vi knapt har sett maken til, risikerer disse barna å havne i en fattigdomskrise med konsekvenser flere år fremover, både sosialt, psykisk og samfunnsmessig.

Enkel løsning

Man skulle tro at det å utjevne sosiale forskjeller blant barn burde være det mest ukontroversielle på jord. 60 prosent av nordmenn er for å øke barnetrygden, ifølge en undersøkelse gjort av Redd Barna. Også regjeringen burde si seg enig. I Hurdalsplattformen står det nemlig: «Fattigdom skal reduseres, særlig den som rammer barnefamilier.»

Likevel står barnetrygden urørt i årets statsbudsjett – den har hverken økt eller blitt prisjustert. Barnetrygden er det fremste virkemiddelet vi har for å forebygge barnefattigdom. For noen er den forskjellen på å kunne dra i bestevennens bursdag eller ikke.

Ikke å øke eller i det minste justere den, er ikke bare usolidarisk, det er flaut og skammelig. Løsningen er enkel. Konsekvensene av å la være enorme. Regjeringen må snu. Regjeringen må øke barnetrygden.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!