Jeg er rammet av streiken og støtter lærerne

  • Oliver Rakeie Vasholmen (18)
    Oliver Rakeie Vasholmen (18)
Bildet er fra et informasjonsmøte i Sandvika for lærerne som streiker.

De siste to årene har vært slitsomme. Spesielt for lærerne.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Fem av mine syv lærere er i streik. Og ja, det er kjipt at det ikke er tilstrekkelig undervisning, og at vi igjen må drive med selvstudium, men lærerne har vært gjennom mye.

De siste to årene jobbet de lange dager og kvelder med forberedelser, for så å måtte gjøre om på alt fordi halve klassen plutselig havnet i karantene. Deretter måtte kanskje lærerne selv i karantene to uker senere.

Koronatiden har vært slitsom for alle, spesielt lærerne.

Fire arbeidstitler

Mange har ytret at lærerne ikke bryr seg om elevene sine når de går ut i streik etter to år med pandemi. Jeg ser ikke helt relevansen i det, men greit nok. Det er nok aldri et riktig tidspunkt for å streike.

Det snakkes også om at lærerne er ansvarlige for at elevene kan få en dårligere mental helse på grunn av streiken. Men hvor mye ekstra jobb skal vi forvente av lærerne? Hvor mye ekstra arbeid skal vi pålegge dem?

Lærerne skal først og fremst være lærere og veiledere, men nå må de i tillegg være leger og psykologer for elevene sine. De skal blant annet passe på dem med spesielle behov og se etter tegn på mishandling, misnøye eller spiseforstyrrelser. Samtidig skal de være der for elevene som trenger noen å snakke med.

Direkte ansvarsfraskrivelse

Videre står KS (Kommunesektorens organisasjon) på stedet hvil uten noen tegn til å komme med en avtale som gagner lærerne. KS har skjøvet ansvaret over på de andre yrkesgruppene ved å si at de også kommer til å kreve sitt dersom lærerne får viljen sin.

KS’ problem er at flere forbund støtter lærernes streik, for eksempel Unio. Mange har fått med seg at lærerne har vært lønnstapere de siste seks årene. Det KS driver med, er direkte ansvarsfraskrivelse.

Og til dere som mener vi trenger lærerne for å holde samfunnet oppe ved å passe på elevene, ved å lære elever om rett og galt og hvordan man skal bli et fullverdig menneske i samfunnet: Hva med å kunne betale dem deretter?

Samfunnet venter at lærerne bare skal jobbe gratis med mange ekstra oppgaver som strekker seg utenfor deres kompetanse! Start med å gi lærerne bedre lønn og gjør yrket mer lukrativt.

Vi trenger ikke mer standhaftighet fra KS nå.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.