Budsjettet som overlater oppvasken til ungdommen

Samme dag som statsbudsjettet ble lagt frem, demonstrerte Natur og Ungdom. Her utenfor NRKs lokaler da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjestet programmet «Politisk kvarter». Til venstre: Helene Sofie Smit. Til høyre: Gina Gylver.

Regjeringen staker ut feil kurs på veien mot klimamålene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Torsdag morgen la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Syv år før Norge skal ha kuttet 55 prosent av utslippene, viser regjeringen at vi er på helt feil kurs.

Med store kutt i naturvern, jernbaneutbygging og klimatiltak i kommunene kan det virke som at regjeringen ennå ikke har forstått alvoret i klima- og naturkrisen. Når de i tillegg viderefører enorme skattefordeler for Norges største utslippspost, nemlig oljenæringen, er dette et budsjett som overlater oppvasken til fremtidige generasjoner.

Å skrote oljeskattepakken er effektiv sparing

Både budsjettet og debatten rundt er preget av at staten skal spare penger for å unngå overoppheting av økonomien. Et av de mest effektive tiltakene de kunne lagt frem, som også ville gitt en stor klimagevinst, hadde vært å avslutte den gigantiske oljeskattepakken.

Dette er en gavepakke oljenæringen fikk under pandemien. Det har ført til et historisk rush av utbyggingssøknader, hvor noen av oljefeltene ligger i hittil urørte havområder.

Wisting er verstingen

Å stanse utbyggingen av Wisting-feltet ville ha vært et tiltak som ville ha gitt stor gevinst for klimaet, men også minsket presset i økonomien. Wisting-feltet er den største utbyggingen som skal til behandling i Stortinget de neste årene, og den utgjør en betydelig økonomisk risiko for staten.

Hvis dette feltet bygges ut, blir det verdens nordligste oljefelt og en klimabombe uten like. Feltet vil binde oss til enorme utslipp i mange år etter at verden skal ha nådd netto null i utslipp.

Heldigvis har ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet flertall alene og skal forhandle med Sosialistisk Venstreparti. Det er allerede blitt varslet oljekamp, og det minste regjeringen kan gjøre, er å gå med på kravet om å skrote Wisting. Hvis ikke har de ingen troverdighet som styringspartier i møte med klima- og naturkrisen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.