SiD

Dagens oljefelter bør bli våre siste | Rauand Ismail

  • Rauand Ismail (18), sentralstyremedlem, Grønn Ungdom
Tankeren «Torill Knutsen» laster olje fra Goliat-feltet i Barentshavet.

De aller fleste mener at oljen er på vei ut, men Regjeringen vil pumpe opp enda mer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Tre av fire mener at alle andre næringer enn olje og gass blir viktigst for Norge fremover. Det viser at de fleste har skjønt noe Regjeringen ikke har, nemlig at oljenæringen har sine beste dager bak seg.

Oljenæringen er vår mest forurensende næring. Likevel vil Venstre lete etter enda mer olje og gass.

For noen måneder siden var Venstre enig med Miljøpartiet de grønne om å stanse letingen etter ny olje, men nå har Venstre snudd. Venstre vil åpne nye oljefelter i en verden som har funnet for mye olje, kull og gass.

Rauand Ismail

De som tror på et langt og lønnsomt liv for oljenæringen, må ta innover seg at de grunnleggende premissene for næringens lønnsomhet er i endring. Det meste av den tilgjengelige og billigste oljen er hentet opp.

Oljen i Barentshavet mangler infrastruktur og er langt unna, og den er dyrere enn oljen vi har solgt tidligere. De nye oljefeltene trenger lang tid og mye penger før de går med overskudd.

Av hensyn til verdens klima og norsk økonomi foreslår De grønne derfor å stanse nye letetillatelser på norsk sokkel. Å slutte å lete etter mer olje og fase ut dagens lønnsomme oljefelter er det eneste ansvarlige i en verden som skal kutte nok utslipp.


13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Klima
  3. Barentshavet
  4. Norsk sokkel