Medier og politikere har prøvd å svartmale KrF og Ropstad | Joel Ystebø

  • Joel Ystebø
Det er en ulykke når de som stiller seg kritisk til dagens abortlov, fremstilles som kvinnefiendtlige, skriver Joel Ystebø. På bildet: KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Si ;D-innlegg: Det er en ulykke når de som stiller seg kritisk til dagens abortlov, fremstilles som kvinnefiendtlige.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hvis noen hadde sagt for et år siden at abortloven skulle bli en av de mest debatterte politiske sakene i 2018, er det få som ville trodd på det.

Et oppriktig forsøk fra KrF på å forsvare noen av samfunnets svakeste, barn med Downs syndrom, og å sette søkelys på en svært problematisk praksis, tvillingabort, førte til raseri og utskjelling.

Med politikere og medier på laget har norske abortforkjempere prøvd å svartmale KrF, med Kjell Ingolf Ropstad i spissen, som har ønsket en liten, men viktig endring i abortloven.

Joel Ystebø (17) er aktiv i KrFU. Han er innstilt som leder for Vestland KrFU, valget skjer på søndag.

Det kan godt hende at abortloven har vært et godt kompromiss for husfreden i korridorene på Stortinget, men den har vært et dårlig kompromiss for de 12.733 ufødte barna som mistet livet i 2017.

Omsorg både for mor og barn

Det å diskutere abortpolitikk er vanskelig, blant annet fordi det er forståelig at det å bli uventet gravid kan være svært utfordrende. Så langt har stortingsflertallets tilbud vært å gjøre det lettest mulig å ta bort barnet, i stedet for å gjøre det lettest mulig å beholde det.

Det er en ulykke når de som stiller seg kritisk til dagens abortlov, fremstilles som kvinnefiendtlige.

Unge Venstres leder Sondre Hansmark Persen uttalte blant annet til NRK: «KrF har nå prioritert å begrense kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp».

Det som er motivasjonen til motstanderne av fri abort, er omsorgen for det ufødte barnet i mors liv. Men de har omsorg for både mor og barn.

Jeg er stolt av å være en del av et parti som ikke bare er kritisk til dagens abortlov, men som også ønsker å gjøre det lettest mulig for moren å beholde barnet når omstendighetene er utfordrende.

Motstand mot dagens abortlov må være kombinert med vilje til å jobbe for best mulig ordninger som gjør livet lettere å leve. Det handler for eksempel om engangsstønad, permisjonsordninger, skattelettelser, kontantstøtte og barnetrygd.

Utsettes for urett

Norsk gynekologisk forenings leder, Nils-Halvdan Morken, skrev følgende i november i fjor på NRK Ytring: «Norge er intet sorteringssamfunn og dagens abortlov er velfungerende». Denne loven har altså resultert i at 9 av 10 som får beskjed om at barnet deres har Downs syndrom, velger å abortere barnet.

Likevel blir loven kalt velfungerende, og at den ikke har ført til noe sorteringssamfunn. Det er vanskelig å forstå.

Selv om abortloven har høy oppslutning, betyr det ikke at abort er rett. Gjennom historien har vi sett hvordan folkegrupper er blitt utsatt for urett. I dag er det de ufødte barna. Kanskje særlig de som har Downs syndrom.

Abortdebatten fra 2018 var en tapt mulighet til å reise kanskje det største moralske problemet i vår tid. Men problemet forsvinner ikke selv om debatten kortslutter. Både mødre og barn kan fortsatt regne med at KrF vil hjelpe dem begge, slik at livet blir lettere å leve.

Joel Ystebø er innstilt som leder av Vestland KrFU.

  • Les flere Si ;D-innlegg om dette temaet:
Les også

Det du mener og tenker om abort, er irrelevant | Linn Isabel Eielsen

Les også

Abort må debatteres uten truende pekefingre og religiøse overbevisninger | Anne Sofie Rønnfeldt

Les også

La kvinnene komme til orde og kreve sin rett | Abdirahman Hassan


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.