SiD

Vi kan ikke lenger betale friske foreldre for ikke å jobbe | Gjertrud Nordal

Kontantstøtten er ikke bærekraftig, skriver debattanten.

Si ;D-innlegg: Pengefesten er over - med vennlig hilsen perspektivmeldingen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

1. august økte kontantstøtten fra 6000 til 7500 kr i måneden. Kontantstøtte innebærer at familier som ønsker en annen løsning enn barnehage for barn mellom ett og to år, skal få mulighet til å være hjemme med barnet, og får derfor tildelt midler.

Kontantstøtte gir valgfrihet til familier som har andre behov enn A4-familien.

Problemet er bare at denne valgfriheten aldri vil være mulig for alle og kan medføre negative konsekvenser for samfunnet.

Ikke bærekraftig

I dag er det nærmest full barnehagedekning. Mens kontantstøtten i «gamledager» blant annet var ment som en kompensasjon til alle som ikke fikk subsidiert barnehageplass, er ikke dette lenger like relevant, selv om det muligens vil være aktuelt for dem som må vente på å få barnehageplass.

Les også

Kommentator Andreas Slettholm: Støtten som nekter å dø

Pengefesten er over - med vennlig hilsen perspektivmeldingen. Vi må prioritere, og det må være grenser for hvor mye penger man skal bruke på barnefamilier.

Vi kan ikke «betale folk for ikke å jobbe». Kontantstøtten er en velferdsordning, og alle velferdsordninger finansieres av at vi arbeider.

Kontantstøtten er derfor ikke bærekraftig, og vi opprettholder ikke velferdsordninger uten at vi arbeider.

Andre alternativer

Vi som kan jobbe, finansierer de som av ulike årsaker ikke kan delta i arbeidslivet.

Forskjellen er at kontantstøttemottakere er hverken syke eller svake, og da må vi spørre oss selv: Dersom vi ønsker at vi skal beholde friheten til ikke å jobbe, må vi ikke da også redusere kravene til hva velferdsstaten kan gjøre for oss?

Les også

Kontantstøtten foreslås fjernet for å finansiere gratis barnehage til alle barn

Vi kan ikke forlange mer offentlig velferd, samtidig som vi mener at vi skal slippe å bidra til å finansiere den.

I dag er det svært mange innvandrerfamilier som benytter seg av kontantstøtte istedenfor barnehage. Det er synd, både for barnet som ved hjelp av en barnehageplass tidligere vil lære seg norsk, og for moren eller faren som lettere vil bli integrert dersom hun eller han kommer seg ut i jobb.

Arbeid er vårt aller viktigste tiltak for integrering, og kontantstøtten virker her som et hinder for dette.

Det er riktigere og viktigere at vi bruker penger på gratis barnehage eller SFO til lavtlønnede familier framfor å opprettholde en velferdsordning som ikke er bærekraftig.


Mer om kontantstøtte? Vi anbefaler:

Les også

  1. Elisabeth Rusdal: Kontantstøtten har positive effekter, og det omtales sjelden, for ikke å si aldri

  2. Kontantstøtten foreslås fjernet for å finansiere gratis barnehage til alle barn

  3. Kommentator Andreas Slettholm: Støtten som nekter å dø

  4. Forsker: Kontantstøtte kan være en konsekvens av mislykket integrering, snarere enn selve årsaken


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Perspektivmeldingen
  2. Barnetrygd
  3. Velferd
  4. Familiepolitikk