Bevar olje- og gassnæringen!

  • Richard Slagstad Kierulf (14)
Å kutte ut olje- og gassnæringen vil få store ringvirkninger, skriver Richard Slagstad Kierulf (14), medlem i Industri- og Næringspartiet.

Olje- og gassnæringen er den mest lønnsomme næringen vi har.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Norges viktigste næring er olje- og gassnæringen. Den er nå truet på Stortinget. Det blir stadig flere av de såkalte avviklingspartiene. Noen av dem har satt en sluttdato for all produksjon, mens andre vil ha full letestopp.

Hva slags konsekvenser vil dette egentlig få for velferdsstaten vår? Og vil det egentlig føre til mindre utslipp globalt?

Mest lønnsomme næringen

Olje- og gassnæringen er den mest lønnsomme næringen vi har. Næringen står for omtrent halvparten av den totale eksporten vår. For 2022 anslår regjeringen at oljeinntektene fortsatt er den største inntektskilden til oljefondet.

Uten olje- og gassnæringen ville vi hatt et stort handelsunderskudd, det vil si at vi importerer mer enn vi eksporterer. Petroleumsnæringen har en verdiskaping på hele 8,7 millioner pr. sysselsatt, ifølge nasjonalregnskapet fra 2019.

Stigende etterspørsel

Oljenæringen skatter hele 78 prosent. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at oljeetterspørselen vil stige de neste årene.

Richard Slagstad Kierulf (14), medlem i Industri- og næringspartiet.

De aller fleste prognoser viser også en høy oljepris fremover. Det er derfor grunn til å tro at skatteinntektene fra olje- og gassnæringen bare vil stige.

Olje- og gassnæringen sysselsetter rundt 150.000 folk. Det virker ikke som at «avviklingspartiene» på Stortinget har konkrete planer for hva disse skal gjøre etter det såkalte «grønne skiftet».

Deres løsninger er at de skal jobbe med luftslott som havvind og karbonfangst, uten å kunne dokumentere hvor mange arbeidsplasser dette vil skape.

Hva med utslippene?

Man kan argumentere for at Norge har den reneste olje- og gassnæringen i verden. Dette er på grunn av strenge krav til oppumping.

Vi vet at oljeetterspørselen i årene fremover sannsynligvis kommer til å stige. Er det da lurt at vi, som kan tilby olje og gass produsert på den reneste måten, skal kutte produksjonen?

Kutt i olje- og gassnæringen vil tvilsomt føre til reduserte utslipp. Har jeg grunnlag for å si dette? Ja, i den nye Rystadrapporten står det at 9,1 av 10 fat fra Norge vil bli erstattet av olje fra andre land. Noen må jo dekke etterspørselen.

I og med at vi har en renere produksjon enn disse landene, så vil dette føre til økte utslipp.

Store ringvirkninger

Å kutte ut olje- og gassnæringen vil få store ringvirkninger for økonomien, med drastisk mindre eksport og stort handelsunderskudd. Mye lavere skatteinntekter, og dermed også en svekket velferdsstat. Og mange tapte arbeidsplasser.

Det vil heller ikke føre til lavere CO2-utslipp globalt.

Vi må bevare olje- og gassnæringen. Den er viktig for Norge. Og avviklingspartiene på Stortinget må forklare hvordan de forholder seg til disse regnestykkene.


13–21 år? Vil du si din mening om noe du er engasjert i? Si ;D vil gjerne høre fra deg. Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!