Bevare? Nei, her skal det utfases.

  • Alida Ravndal (17)
Vi må sikre en bærekraftig økonomi og fremdrift for Norge og verden, mener Alida Ravndal (17).

Grønn utvikling, utfasing og omstilling er viktig.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Å kutte ut olje- og gassnæringen vil få store ringvirkninger, skrev Richard Slagstad Kierulf (14), medlem i Industri- og Næringspartiet, i Si ;D nylig.

Kierulf argumenterer i innlegget sitt for at petroleumsindustrien bør bevares grunnet verdiskaping. Utelater man omstilling, ja, da blir regnestykket stygt.

I 2019 sto næringen for 14 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt (BNP) i Norge. Tar vi næringen vekk uten omstilling, er vi etterlatt et stort hull.

Men dersom vi omstiller, får petroleumsarbeidere jobb innenfor en grønn sektor. Arbeidskraften fortsetter da som bidragsytere både til den norske velferdsstaten og klimaet. Det er allerede blitt omstilt 70.000 av 200.000 i olje- og gassnæringen. De jobber med grønt fokus.

Sixth Assessment-rapporten slår fast at klimakrisen er reell. Samtidig understreker den at et krafttak er nødvendig for å unngå verst tenkelige klimatilstander.

Norge og andre land er bundet til Parisavtalen. Våre største handelspartnere, blant annet EU, tar den seriøst og har egne ambisiøse klimamål. Avtalen har vi praktisk talt ikke råd til å bryte. Hvis vi omstiller oss og blir med på Acer, unngår vi massive tap.

Vi i Unge Venstre ser hvor viktig grønn utvikling, utfasing og omstilling er. Vi må sikre en bærekraftig økonomi og fremdrift for Norge og verden.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!