SiD

Medelever. Nå må vi slutte å syte. | Milan Aran

  • Milan Aran (16), Ung ordfører, Sandnes Unge Bystyre (H)
Jeg synes det er helt rettferdig at vi får et krav om å bevise fravær, skriver Milan Aran (16).

Si ;D-innlegg: Det er ikke nødvendigvis dumt at fraværsgrensen har skremt oss til skolen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det er krise i norsk skole! Elever må bruke grunnstipendet sitt på legeerklæring fremfor klær og rusmidler.

Legekontorene får hver dag henvendelser fra elever som skal skaffe legeerklæring. Elever får ikke tatt førerkort mens det er skole, selv om det ikke var gyldig fravær før fraværsgrensen.

Og det verste av alt: Klasserommene er nå fulle på mandag morgen.

Etter å ha lest populære Facebook-statuser, titalls av leserinnlegg og sett på debatter, har jeg fått nok. Kjære medelever: Skrap sammen pågangsmotet og slutt å syte!

Var for lett å skulke

Vi elever vet hvor lett det var å skulke før. Det eneste man gjorde var å kopiere foreldrenes underskrift. Slik kunne man sitte hjemme, se på Netflix og/eller spille Counterstrike.

Men ifølge OECD dropper hver tredje elev ut av skolen. Kanskje du innehar en skoleplass som kunne gått til en elev som er toppmotivert for å hente seg inn igjen.

Beklageligvis ser man en sammenheng mellom skulk og dropouts i den videregående skolen

Jeg skal tørre å påstå at alle var klar over at man kunne skulke skolen når man ønsket, nettopp på grunn av mangelen på konsekvenser.

Jeg skal tørre å påstå at det var derfor hele halvparten av 6000 elever, i 13 forskjellige fylker, svarte UDIR at de hadde skulket i løpet av skoleåret.

Fraværsgrensen er et hjelpemiddel

Beklageligvis ser man en sammenheng mellom skulk og dropouts i den videregående skolen.

Psykiske lidelser, som for eksempel depresjon, er også en stor grunn til at elever dropper ut.

Ofte stilles spørsmålet: «Hvorfor bruker Torbjørn, kunnskapsministeren, pisken fremfor å finne ut hvorfor elever ikke møter opp?». Det er viktig å stille oss dette spørsmålet, og med den nye fraværsordningen blir det lettere for lærerne å svare på det.

Det har vært et stort problem for lærere å fange opp de elevene som sliter mest.

Med fraværsgrensen kan man fange opp elever som sliter med såkalte usynlige lidelser, lidelser uten fysiske kjennetegn.

Det er derfor regjeringen blant annet bevilger 50 millioner kroner til helsesøstre. Fraværsgrensen er ikke bare for oss elever som møter opp uansett, men et hjelpemiddel for lærerne til å fange opp de som kanskje ikke har det så bra.

Det er viktig å huske at psykiske lidelser er en gyldig fraværsgrunn, men må dokumenteres på lik linje med andre fraværsgrunner.

  • Ikke alle er enig med Milan Aran. Se denne videoen med Helén Skogstad (21):Bidrar til en god sak

Ja, fraværsgrensen er kjedelig. Det er ikke noe gøy å måtte betale for en legeerklæring. Men skattebetalere bruker store summer hvert år for at vi skal få fullført vår utdanning og våre drømmer. Da synes jeg det er helt rettferdig at vi får et krav om å bevise fravær.

Jeg vil gjerne oppfordre enkelte til å se situasjonen fra en annen side: Tenk at fraværsgrensen kanskje har reddet flere elevers skoleår.

Vi vet at fraværsgrensen har skremt oss til skolen. Det er en motivasjonsfaktor for å møte opp.

Se gjerne positivt på det: Selv om det ikke betyr så mye for deg, kan det bety stort for andre. Vi bidrar til en god sak. Det er kanskje muligheten til å fullføre skolegangen.Hør kunnskapsministeren bli spurt ut om fraværsgrensen:

Les mer om

  1. Fraværsgrense
  2. Skole og utdanning
  3. Skole