Frp må ta de farlige skatteflyktningene | Marikka Udnæs Elsbak

  • Marikka Udnæs Elsbak (17), utvalgsmedlem gjeld og kapitalflukt, Changemaker
Måten vi skattlegger multinasjonale selskaper på, er fremdeles tilpasset en tid før internett, skriver Marikka Udnæs Elsbak (17).

Si ;D-innlegg: Det er viktig for norsk verdiskaping at vi oppdaterer skattesystemet, men det er enda viktigere for utviklingsland.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Politikerne diskuterer skatt, men fokuserer ikke på den virkelige utfordringen: at vi har et lovverk som legger til rette for kapitalflukt.

Vi lever i en tid i rask endring, men måten vi skattlegger multinasjonale selskaper på, er fremdeles tilpasset en tid før internett.

Det får store konsekvenser når penger som både skulle bidra til en bærekraftig fremtid og sikre velferdsstaten for vår generasjon, ender opp i bankkontoer i skatteparadiser.

Vi må oppdatere skattesystemet

Det er viktig for norsk verdiskaping at vi oppdaterer skattesystemet, men det er enda viktigere for utviklingsland. De rammes mye hardere av kapitalflukt, og konsekvensene er større.

Bare i Kenya kunne skattepengene som har forsvunnet på grunn av ulovlig kapitalflukt, finansiert 1132 helsesentre og 114 nye sykehus.

I Tanzania vil tapte skatteinntekter kunne finansiere en dobling av utdanningsbudsjettet, eller tredobling av helsebudsjettet.

Det er på høy tid at vi igjen tar en lederrolle og oppdaterer et system som åpenbart ikke fungerer. Måten å gjøre det på er å følge EUs eksempel og foreslå et system der multinasjonale selskaper skattlegges som ett.

Siv Jensen, hva vil du gjøre?

Både MDG, SV, KrF og Ap har sagt at de er positive til å oppdatere skattesystemet. Fra den borgerlige siden er det derimot ikke godt å vite, og finansminister Siv Jensen har fokusert mest på debatten om formuesskatt.

Velgerne må få et klart svar på hvordan de ulike regjeringsalternativene vil forholde seg til at millioner av skattekroner strømmer ut av norsk og global økonomi, og hva de vil gjøre med de multinasjonale skatteflyktningene.

Dette er ikke et spørsmål om skatteletter eller skatteøkninger.

Det handler om at skatteinntektene skal gå til de landene der verdiene skapes, slik at de kan brukes til utvikling og velferd, ikke forsvinne gjennom smutthull i lovverket.

Så Siv Jensen, hva vil dere gjøre for å hindre skatteflyktningene?