Klimakrisen løses ikke ved å stenge demokratiets dører

Aktivister fra organisasjonen Extinction Rebellion sperret mandag morgen alle innganger til Stortinget.

Klimakrisen krever handling og gode løsninger. Ikke irritasjon og frustrasjon.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Mandag stengte klimaaktivister fra gruppen Extinction Rebellion alle innganger til Stortinget. Dersom de ønsker å få saken sin hørt, kan de ikke unnvike folkestyret.

Denne formen for demonstrasjoner bidrar ikke til mer oppslutning om klima- og miljøsaken. Det er synd. Klimakrisen er reell og den krever både handling og gode løsninger. Men de demonstrasjonene vi ser nå, skaper mest av alt irritasjon og frustrasjon hos folk.

Demonstrasjonene skjedde denne gang utenfor Stortinget. Selve kronsymbolet på demokrati og medbestemmelse. Men disse markeringene denne organisasjonen driver med, minner om alt annet et demokrati.

Delta i demokratiet

Norge er et av verdens aller beste og frieste demokratier, hvor ytringsfriheten står sterkt. Dersom Extinction Rebellion og andre i miljøbevegelsen ønsker å bli hørt, bør de, på lik linje som alle andre, delta i demokratiet.

Klimaaktivistene er for øvrig ikke alene om ikke å bli hørt. Flere ungdomspartier vil avskaffe eksamen og avvikle oljenæringen, uten at det gjør at de blokkerer Kunnskapsdepartementet eller Olje- og energidepartementet. I stedet løftes debatten jevnlig på en saklig måte, der debatter får motsvar og man kan være uenig i tråd med norske, demokratiske verdier.

Fører til polarisering

Demonstrasjonene det siste året virker polariserende, og det som i utgangspunktet er en viktig debatt, drukner i et hav av usakligheter. Det er synd, fordi mange mister muligheten til å løfte klimasaken opp i samfunnsdebatten på en demokratisk måte.

Klimakrisen er reell. Den skjer nå og konsekvensene av den kan bli store. Den må løses. Det handler om et forvalteransvar og at vi må ta vare på naturen og omgivelsene rundt oss. Det handler om å omgjøre ikke-fornybart til fornybart og om å investere i løsningene som er fremtidens svar på det oljen er for Norge i dag. Men endringene skapes når vi står sammen, ikke når protester gjør at folk viker unna hele klimakampen.

Dersom klimaaktivistene ønsker å bli hørt, tatt på alvor og få ta del i samfunnsdebatten, kan de ikke fortsette å gjøre seg selv upopulære.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!