En ung muslimsk jente. Er det virkelig ingen håp for politidrømmen?

  • Hani Hussein Ali
    Hani Hussein Ali
    18 år
At vi i vårt moderne samfunn ekskluderer en hel gruppe mennesker fra enkelte yrker, kan ikke være riktig, skriver Hani Hussein Ali.

Jeg vil bli politi. Det er bare ett problem.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg er en 18 år gammel muslimsk jente som brenner for én ting: å hjelpe andre. Dette har vært sentralt i min jakt på fremtidige utdanningsmuligheter.

Derfor var jeg overlykkelig da jeg endelig fant et yrke jeg trodde passet til meg. Jeg fant ut at jeg ville bli politi.

Det var bare ett problem, et problem jeg ikke hadde forutsett. Jeg hadde nemlig aldri trodd at det som ville hindre meg i å ha en karriere innen politiet, ville være at jeg har valgt å gå med hijab.

At vi i vårt moderne samfunn ekskluderer en hel gruppe mennesker fra enkelte yrker, kan ikke være riktig.

Nøytralitet

Hijabforbudet i politietaten begrunnes med det at uniformen skal være verdinøytral og lik for alle. Dette er ikke en regel som er unik for politiet i Norge. Men likevel ser vi at mange andre vestlige land har tillatt bruk av hijab i politiet, og at det har gått uten problemer.

I for eksempel deler av USA, deler av Canada, i Sverige og på New Zealand er det allerede lov å bære hijab i hele eller deler av politiet, noe de har gjort for å bedre rekrutteringen blant innvandrerbefolkningen.

Dessuten mener jeg at det er feil å si at religiøse hodeplagg ikke er forenelig med nøytralitet. Som religiøs person kan man likevel være profesjonell når det kreves, hodeplagg eller ei. For hva er i realiteten forskjellen på en synlig muslimsk kvinne og en «usynlig» muslimsk mann? Vil det faktum at jeg går med hijab, utgjøre en reell forskjell for jobben jeg gjør?

Positive effekter

Å fremstå som nøytral er selvsagt viktig, og jeg påstår ikke noe annet. Men det er også viktig å belyse at det å tillate hijab i politiet vil kunne gi en rekke positive effekter.

For det første vil hijab-bærende politikvinner kunne styrke tilliten til politiet blant minoritetsgrupper. Det er allerede et problem at mennesker med minoritetsbakgrunn har lite tillit til politiet, enten det er på bakgrunn av personlige opplevelser eller situasjonen i andre land.

En bredere rekruttering vil kunne bidra til å endre dette, da flere vil møte noen de kan relatere seg til, og som har større forståelse for deres ståsted.

I tillegg ville hijab-bærende kvinner i politiet hatt en forebyggende effekt. Representasjon i viktige samfunnsroller er ekstremt viktig for at ungdom med minoritetsbakgrunn skal føle at de er en del av samfunnet, og at de kan relatere til myndighetspersonene de møter på.

Gjenspeile befolkningen

Politiet skal gjenspeile befolkningen, noe de dessverre ikke gjør i dag. Forskere fra Politihøgskolen og Oslo Met foretok i 2019 en undersøkelse av studentene som kom inn på politihøgskolen det året. Av dem var det 4 prosent med innvandrerbakgrunn.

Undersøkelser fra 2017 viser også at andelen ansatte i politietaten med innvandrerbakgrunn og politiutdanning lå på 2,6 prosent.

Å gjøre det tillatt med hijab vil kunne hjelpe med bredere rekruttering, og kan være med på å senke terskelen for at personer fra alle samfunnslag blir en del av politietaten.

Hijab-bærende politikvinner ville vært med å vise blant annet sårbare mennesker med minoritetsbakgrunn at det er rom og aksept for alle i vårt lille land.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.