Politisk fravær i ungdomsskolen nå! | Mira Henriette Skaane Reinvang

  • Mira Henriette Skaane Reinvang (13)
Alderen min burde ikke stå i veien for meg og mitt engasjement, skriver Mira Henriette Skaane Reinvang (13), varamedlem i styret i Oslo Grønn Ungdom.

Klimastreik burde også være en del av politisk fravær, siden klimaet er et politisk spørsmål og streik et politisk virkemiddel.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg så et svar fra kunnskapsminister Jan Tore Sanner i Si ;Ds spalte “Spør skolemakten”, der han sa at han ikke hadde tenkt å innføre politisk fravær i ungdomsskolen. Det gjorde meg sint!

Jeg er veldig aktiv i ungdomspolitikken og startet allerede da jeg gikk i 7. klasse. Noen ganger får jeg permisjon for politisk aktivitet, men jeg har gått glipp av mange arrangementer i skoletiden fordi jeg ikke har mulighet til å få politisk fravær.

Det er en av grunnene til at jeg mener at det burde være politisk fravær i ungdomsskolen.

Mira Henriette Skaane Reinvang (13), varamedlem i styret i Oslo Grønn Ungdom

Byrådet vil innføre politisk fravær

Den nye byrådserklæringen i Oslo sier at det skal innføres politisk fravær i ungdomsskolen i løpet av denne byrådsperioden. Det er jeg utrolig glad for, fordi det øker politisk engasjement blant ungdom og styrker demokratiet.

Ungdommers stemme må bli hørt og tatt på alvor!

Aldersgrensen hos flere ungdomsparti er 12/13 år. Da er det naturlig at også de som går på ungdomsskolen, kan få de samme mulighetene til å delta i samfunnet og få politisk fravær.

Man lærer masse i ungdomspartier, både om politikk, om å debattere og å stå for sine standpunkter. Det gjør det attraktivt å delta i politikken i ung alder.

Klimastreik må telle

Klimastreik burde også være en del av politisk fravær, siden klimaet er et politisk spørsmål og streik et politisk virkemiddel.

Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne fremmet et forslag på Stortinget om at elever skal få streikerett. Det ble dessverre stemt ned av Høyre, Frp, KrF, Venstre og alle unntatt én representant i Ap.

Alderen min burde ikke stå i veien for meg og mitt engasjement. Jeg må få lov til å ha de samme mulighetene som de som er eldre enn meg!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.