SiD

Det er ikke Syden-turen som er problemet. Det er mangelen på alternativer. | Oskar Eikeseth

  • Oskar Eikeseth (21)
    Oskar Eikeseth (21)
    2. viseformann, Høyres Studenter Trondheim
Mye av problemet med tog i dag er at det tar lengre tid og er dyrere enn fly, skriver Oskar Eikeseth (21).

Det er ingen tvil om at fly er forurensende, men å få folk til å skamme seg er neppe den rette måten å gjøre det på.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det nye moteordet «flyskam» er blitt tatt i bruk denne våren. Det skal sette søkelys på de store utslippene fra flysektoren. Folk som velger å fly, bør visstnok skamme seg for den miljøskaden de påfører samfunnet.

Det er ingen tvil om at fly er forurensende, men å få folk til å skamme seg er neppe den rette måten å gjøre det på.

La oss heller rose de som velger miljøvennlig.

Oskar Eikeseth (21).

Fly har gitt muligheter

Norge er et langstrakt land med utfordrende geografi. Derfor ser mange seg nødt til å bruke fly for å komme seg rundt. Fly har også bidratt til at vanlige folk kan reise rundt i verden, oppleve andre kulturer og snakke med folk. Fly har gitt muligheter som har gjort verden mer sammenvevd og tolerant.

Det er noe vi ikke skal glemme.

Det skjer også en utvikling innenfor alternativt drivstoff, og Norge er fremst i denne utviklingen med sin satsning på elektriske fly. Folk kommer også til å fly i fremtiden, og da må vi sørge for at flyene blir så grønne som overhodet mulig. Likevel må vi ta inn over oss at teknologi ikke kan redde alt.

Det må også adferdsendringer til. Kortdistanserutene kan og må bevege seg mer over til jernbanen.

Tog dyrere enn fly

Vi bør være raskt ute med å bygge dobbeltspor fra Trondheim og Bergen, og etter hvert Stavanger til Oslo. Mye av problemet med tog i dag er at det tar mer tid og er dyrere enn fly. Som student med begrensede midler velger jeg ofte å ta fly. Med dobbeltspor vil kapasiteten bli større. Med vår markedsøkonomi vil det føre til at både reisetid og pris vil gå ned.

Jeg tror folk ønsker å være miljøvennlige, men da må det legges bedre til rette for det.

Vi bør også samarbeide med våre naboland om å utbedre strekningene til Stockholm og København.

Etterspørselen endrer seg

Jeg tror folk er lei av å bli påført skam. Et annet eksempel hvor «piskepolitikk» har virket mot sin hensikt er bompenger. Det er et bompengeparti som nå vokser dramatisk. Ikke fordi folk ikke bryr seg om klimasaken, men fordi de ikke vil være en melkeku for det offentlige samtidig som de ikke har andre alternativer.

Jeg er for skattlegging av det som skader miljøet, men da må det finnes flere alternativer.

Det er ikke nødvendigvis familien som drar på ferie til Syden som er problemet.

Vi skal selvfølgelig informere om alternativer som interrail, uten å påføre folk skam. Når slike alternativer gjøres mer attraktive og tilgjengelige, så endres etterspørselen.

Vi som samfunn er helt nødt til å vinne klimakampen, og da må vi få det store flertallet med på laget.

Les også

Flyskam er sunt | Johanne Klepp Frost


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Tog
  2. Fly
  3. Klimautslipp
  4. Klimapolitikk
  5. Luftfart