Reformen kan svekke vår kritiske evne

  • Adrian Leander Skagen (20)
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) presenterer stortingsmeldingen om videregående opplæring.

Samfunnsfag, historie, religion og geografi er fortsatt utrolig viktig.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Nylig presenterte regjeringen den nye reformen for videregående opplæring. I den kom det frem at et nytt «demokratifag» skal være ett av de fire obligatoriske fagene.

Det betyr at samfunnsfag, geografi, religion og etikk og historie ikke lenger er obligatoriske fag, dersom reformen blir vedtatt.

Hele bildet

Kunnskapsminister Guri Melby (V) vil altså trekke frem demokratiet. Det er forståelig siden demokratiet er noe av det vakreste vi har. Men det gjør det desto viktigere å lære om de andre styreformene også.

Ta for eksempel diktaturet. Et nådeløst system som undergraver hvert menneskes egenverdi og selvbestemmelsesrett.

  • Samfunnsfag viser oss at denne styreformen eksisterer og lærer oss hvordan den fungerer.
  • Historie lærer oss hva som skjedde da styresettet ble innført.
  • Geografi er for eksempel svært viktig for å forstå hvorfor det var politiske spenninger i Europa på starten av 1900- tallet.
  • Religion, sammen med historie, forteller oss hvorfor jøder er blitt forfulgt nesten så lenge de har eksistert.

Det krever ofte samfunnsfag, historie, religion og geografi for å forstå.

Det er en kombinasjon av disse som gjør at man får hele bildet.

Svekke evnen vår

På 1940-tallet tok én mann kontrollen over Tyskland og var ansvarlig for folkemord på seks millioner jøder.

Det er stadig flere som benekter for at dette skjedde. I 2019 sa for eksempel 8 prosent av den britiske befolkningen at de trodde disse tallene var overdrevne.

Jeg tror absolutt ikke at Melbys nye reform vil føre til benektelse av holocaust. Men satt litt på spissen frykter jeg at reformen vil svekke vår evne til å møte den og se hvilke farer den utgjør for samfunnet.

Jeg tror det er viktigere å trekke frem hvorfor fagene fremdeles har en relevans innenfor allmenndannelsen. Man bør altså starte nederst når man lærer bort fagene. Det vil si at hvert fag først må forstås i sin egen kontekst, før man kan sette dem sammen for å danne et helhetlig og komplekst bilde.

Skribenten er aktiv i Grønn Ungdom, men skriver på vegne av seg selv.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.