SiD

Kontantstøtten representerer en verdi vi bør verne om | Hadle Rasmus Bjuland

  • Hadle Rasmus Bjuland (17)
    Leder i Aust-Agder KrFU
Ingen vet vel bedre enn familiene selv hva som er best for barnet? skriver Hadle Rasmus Bjuland (17), leder i Aust-Agder KrFU.

Si ;D-innlegg: Den er ikke til for foreldrene, den er til for barnet

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Norske barn er heldige fordi staten ser at de er forskjellige.

Det betyr at vi har en ordning som gjør at barn ikke blir tvunget inn i barnehage med en gang de fyller ett år, men har, dersom foreldrene mener det er det beste, mulighet til å være hjemme litt lenger den første tiden av oppveksten. Den ordningen kalles kontantstøtte.

Den stadig tilbakevendende debatten om kontantstøtten legger ofte helt feil premiss til grunn.

Ikke til for foreldrene

Si ;D 25. oktober angriper Gjertrud Nordal, leder av Hedmark Unge Høyre, ordningen. Hun skriver at kontantstøttemottakere hverken er syke eller svake og at vi ikke kan betale friske foreldre for ikke å jobbe

Det siste er jeg for så vidt enig i, men ellers tar Nordal feil. Kontantstøtten er ikke til for foreldrene, den er til for barnet!

Vi vet at 60 prosent av barnefamilier med barn mellom ett og to år benytter seg av ordningen. Utviklingen de siste årene viser også at stadig flere menn tar ut kontantstøtte.

Les også

Les innlegget: Vi kan ikke lenger betale friske foreldre for ikke å jobbe | Gjertrud Nordal

Barnas fremtid

Barn er forskjellige, og familier er forskjellige. Derfor er det familiene som skal bestemme hvordan de vil organisere sin hverdag. Noen ønsker å ha barnet i barnehagen fra det er ett år gammelt, andre vil vente litt. Noen vil jobbe litt mindre i småbarnsperioden, andre vil det ikke.

Det er vel ingen som vet bedre enn familiene selv hva som er best for barnet?

For et par uker siden ble det lagt fram nok et svært, dyrt statsbudsjett. Vi må tørre å snakke om kutt og prioriteringer. Det er jeg enig med Nordal i. Men så går vi hver vår vei, for jeg vil prioritere barn og barns fremtid og ikke bare konkludere med at barnehage er det beste alternativet for alle barn.

Les også

Derfor burde vi fjerne kontantstøtten | Sarah Zahid

To tanker i hodet

Mot slutten av sitt resonnement konkluderer Nordal med at kontantstøtten ikke er bærekraftig. Jeg vil si det motsatte. Kontantstøtten er bærekraftig, fordi vi her investerer i barns fremtid.

Det betyr ikke at vi skal glemme barnehagene, og det har vi heller ikke gjort! Både mitt og Nordals moderparti, KrF og Høyre, har de siste årene prioritert og løftet barnehagene.

Barnehage er kjempeviktig, men det må gå an å ha flere tanker i hodet samtidig.

Å investere i barna er det beste vi som samfunn kan gjøre. Derfor har KrF alltid prioritert familiene, noe som er helt nødvendig i en tid der fødselstallene går dramatisk ned.

Kontantstøtten gir familier en reell frihet til å velge det de mener er best for seg og sin ettåring. Det er en verdi jeg mener vi bør verne om.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Mer om kontantstøtte? Vi anbefaler:

Les også

  1. Elisabeth Rusdal: Kontantstøtten har positive effekter, og det omtales sjelden, for ikke å si aldri

  2. Kontantstøtten foreslås fjernet for å finansiere gratis barnehage til alle barn

  3. Kommentator Andreas Slettholm: Støtten som nekter å dø

  4. Forsker: Kontantstøtte kan være en konsekvens av mislykket integrering, snarere enn selve årsaken

Les mer om

  1. Kontantstøtte
  2. Familie