SiD

Vi har ikke råd til en feig u-sving | Simen Bondevik

Under valgkampen ga vi velgerne et tydelig svar: "Med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med FrP ikke aktuelt." Hvorfor reiser vi spørsmålet på nytt når vi allerede har gitt velgerne et svar? spør Simen Bondevik. På bildet: Knut Arild Hareide, leder i KrF, og Siv Jensen, leder i FrP.

Internrevisjonen ung: Jeg synes det er kritikkverdig at KrF igjen skal diskutere regjeringssamarbeid.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Spørsmålet om Kristelig Folkeparti skal gå inn i den borgerlige regjeringen, ble stilt mange ganger under valgkampen, og vi ga et tydelig svar til velgerne: «Med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med FrP ikke aktuelt.» Hvorfor reiser vi spørsmålet på nytt når vi allerede har gitt velgerne et svar?

Løftebrudd

Mitt parti, KrF, står midt oppi en strategiprosess. En spennende strategiprosess som jeg tror ingen, ikke engang Knut Arild Hareide, vet helt sikkert utfallet av. KrF skal først og fremst definere partiets politiske prosjekt og hvilke saker som er de viktigste for partiet nå.

Simen Bondevik

Det er veldig bra og ytterst nødvendig for partiet. Deretter skal det tas stilling til om vi skal gå inn i regjering før neste stortingsvalg, eller ikke – dette spørsmålet forstår jeg ikke hvorfor vi bringer på banen igjen nå.

Å ta en u-sving og gå inn i den borgerlige regjeringen nå, etter at vi sa noe annet i valgkampen, ville ikke bare vært lite lurt strategisk sett. Det ville vært direkte løftebrudd.

Forvirrer velgerne

Det var ulike oppfatninger i KrF omkring hvor lurt samarbeidsvedtaket var. Det er greit. Men jeg synes det er kritikkverdig at vi igjen skal ta opp spørsmålet. Det forvirrer velgere, og det forvirrer partiets medlemmer.

Mange har påpekt at det for KrF har vært et problem i valgkampen at samarbeidsspørsmålet ble for sentralt og at vi ikke fikk snakket om vår faktiske politikk. Sånn sett er det nok heller ikke det lureste igjen å stille spørsmål om regjeringssamarbeid nå.

I saken rundt Sylvi Listhaugs retorikk, som endte med justisministerens avgang, klarte KrF å ta et tydelig valg. En slik retorikk skal vi ikke ha i det offentlige ordskiftet og i alle fall ikke i justisminister-stolen. Selv om vedtaket der og da ble litt kritisert av enkelte internt i KrF, kom KrF samlet sett styrket ut av det. Medlemstallene og meningsmålingen gikk opp. Jeg tror vi styrket troverdigheten blant velgerne.

Ærlighet er viktig

Uansett hvor fornøyd eller misfornøyd hver enkelt KrF-er var med samarbeidsvedtaket, tror jeg vi alle kan enes om at ærlighet og redelighet er viktige verdier vi gjerne også vil bevare i den offentlige debatten. Da må vi som parti også være nøye på akkurat dette. Det er kritikkverdig at spørsmålet i det hele tatt blir fremmet igjen. Men nå når det er skjedd, tror og håper jeg at vi lander på ikke å bryte løftet og gå inn i regjering før neste valg. I den alvorlige situasjonen KrF er i nå, har vi ikke råd til det. Vi har ikke råd til en feig u-sving.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D