Grønn Ungdom ufarliggjør hasj | Hilde Alice Skåra Gunvaldsen

  • Hilde Alice S. Gunvaldsen (19)
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) vil omtrent én av ti som prøver cannabis, bli avhengige, skriver Hilde Alice Skåra Gunvaldsen (18), Fylkesleder i Rogaland KrFU.

Jeg frykter at Grønn Ungdom har mistet troen på at vi skal kunne leve rusfrie og trygge liv.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det skremmer meg at andre ungdomspolitikere i dag underkommuniserer helseskadene ved bruk av narkotiske stoffer. Det gjør blant andre Christine Evjen fra Grønn Ungdom i sitt Si ;D-innlegg mandag 20. januar.

Vi må ta vare på de svake

Først og fremst må vi slå fast at hasj suger. Forskning viser at det er en sammenheng mellom bruk av hasj og flere psykiske sykdommer, som for eksempel angst. Hasj og marihuana øker også risikoen for psykose og schizofreni.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) vil omtrent én av ti som prøver cannabis, bli avhengige. Blant unge som begynner å bruke hasj i tenårene, vil omtrent én av seks bli avhengige.

Både Unge Høyre og Grønn Ungdom har i det siste snakket om at legalisering av hasj handler om å knekke det kriminelle miljøet. Dette mener jeg blir feil vei å gå. Det virker som man har mistet troen på et mer inkluderende samfunn, hvor man faktisk hjelper hverandre og tar vare på de svakeste.

Vil føre til mer kriminalitet

Jeg har liten tro på at legalisering hverken vil gjøre ungdom tryggere eller gi mer kontroll over bruk og salg. Trolig vil kriminelle miljøer utvikle nye stoffer og metoder for å distribuere sine varer.

For meg er det ingen tvil om at legalisering vil føre til økt aksept og toleranse. Regelverk skaper holdninger. Jeg er redd for at økt tilgjengelighet vil føre til økt forbruk, noe som ikke tjener folkehelsen.

Hilde Alice Skåra Gunvaldsen (18), fylkesleder i Rogaland KrFU.

Alle har et ønske om en ruspolitikk som hjelper andre, men selve rusproblemet blir ikke løst ved legalisering. Vi må heller utvikle bedre helsehjelp og ettervern til de rusavhengige, som ønsker å komme seg ut av avhengigheten.

Har Grønn Ungdom mistet troen?

I debatten om legalisering brukes ofte argumenter om ungdommens økende forbruk av rus fra tidlig alder av. Men vi kan ikke gjøre det «riktig» å bruke et narkotisk stoff, bare fordi «mange andre» gjør det.

Jeg er redd Grønn Ungdom har mistet troen på at alle skal kunne leve helsefremmende, rusfrie og trygge liv. Vi trenger et system som hjelper de som ruser seg. Vi trenger ikke et lovverk som gjør det enklere å falle utenfor.


Ikke fått med deg debatten?

Les også

Ungdom er tryggest hvis hasj selges på polet

Les også

Legalisering av narkotika vil gjøre vondt verre for ungdom som sliter

Les også

Ideen om et narkotikafritt samfunn er uoppnåelig


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.