Vi trenger en optimalisering av cyberforsvaret | Malene Eilertsen

  • Malene Eilertsen (20)
Norge er blant verdens mest digitaliserte land. En optimalisering av cyberforsvaret ser jeg på som høyst nødvendig, skriver Malene Eilertsen (20). Bildet er fra Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann i Oslo.

Som et av verdens mest digitaliserte land trenger Norge ny e-lov for å bevare sikkerheten.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Flertallet i regjeringen ønsker å gi Etterretningstjenesten tillatelse til å etablere et digitalt grenseforsvar. All datatrafikk som krysser landegrensen, vil lagres. Debatten har mistet sin plass på dagsordenen under pandemien, men spørsmålet om personvern skal overgå din og rikets sikkerhet, er for viktig til å feies under teppet.

Nødvendig for cybersikkerheten

Til tross for hva loven vil innebære, lever jeg i den tro om at Norge som demokrati ikke taper ved å overvåke kommunikasjon som krysser landegrensen. Å sidestille rikets sikkerhet og individets rettigheter er krevende. Men det stilles allerede høye krav til personvern gjennom nasjonale og internasjonale lover.

Norge er blant verdens mest digitaliserte land. En optimalisering av cyberforsvaret ser jeg på som høyst nødvendig. Gjennom den nye loven vil E-tjenesten få tilgang til å overvåke potensielle trusler.

Kritikken går på at man vil sitte igjen med et datalager fylt opp med
uskyldige mennesker. Det blir hevdet at det ikke er teknologisk mulig å sette inn
spesifikk filtrering. At hacking av databasen fra cyberkriminelle dermed vil utgjøre en større trussel enn hva det digitale grenseforsvaret vil kunne forhindre. Det er jeg uenig i.

Malene Eilertsen (20)

Trygg på personvernet

Den europeiske menneskerettskonvensjonens definerer frihet for kommunikasjon som en menneskerettighet. Også Norges grunnlov sier at en skal ha respekt for privatliv og kommunikasjon. EU fører en svært streng personvernpolitikk, noe Norge gjennom EØS-avtalen må følge.

Det er gjennomført redelig arbeid for å gjøre det digitale grenseforsvaret så juridisk vanntett som mulig. En digitalisering av Forsvaret, vår forsikring mot farer, vil være uansvarlig ikke å utføre.

Med den komplekse trusselsituasjonen vi står overfor, trenger vi at regjeringen gir E-tjenesten mulighet til å gjøre jobben sin.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.