SiD

Test elevers kunnskapsnivå før ungdomsskolen

Flere kartleggingsprøver på barneskolen vil være med på å sortere ut de elevene som trenger tilpasset undervisning, slik at vi kan hjelpe dem raskere, skriver Erlend (15).

Hvis lærerne på ungdomsskolen må bruke undervisningstid på gangetabellen, blir resten av klassen også hengende etter med pensum. Pensumet på ungdomsskolen er så omfattende at det rett og slett ikke er tid til slikt.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det er et faktum at elever lærer på forskjellig måte, og det blir lagt mer og mer vekt på individuell undervisning, særlig for dem som henger etter. Men blir dette gjort på riktig måte?

Kunnskap er viktig

Mye av grunnen til at elever blir hengende etter på ungdomsskolen er at de må lære seg ting de skulle ha lært på barneskolen, mens resten av klassen blir sittende å arbeide med pensum.

Når vedkommende har lært seg det grunnleggende, henger han/hun allerede etter, og det kommer ikke til å bli noe lettere å ta igjen resten av klassen med tiden. Dette skyldes at de ikke tilegnet seg de nødvendige kunnskapene på barneskolen.

Men det er ytterst få barn på det alderstrinnet som skjønner at dette er ting de er nødt til å kunne for å komme seg videre i livet. Dette går veldig sjelden opp for flesteparten av oss før vi allerede går på ungdomsskolen, og da er det for sent.

Kartleggingsprøver

På grunn av dette foreslår jeg at vi har mange flere kartleggingsprøver barneskolen. Det kunne bli tatt en prøve hver andre måned, eller enda oftere, for å kartlegge hvordan eleven ligger an med det de skal ha lært så langt.

Hvis man i løpet av denne tiden finner ut at elever trenger tilpasset undervisning, er det bare bra, for jo tidligere man finner det ut, jo lettere blir det å gjøre noe med det. Slik kan vi sørge for at færre elever henger etter, eller ramler ut, på ungdomsskolen.

Å henge etter kunnskapsmessig går utover ikke bare den enkelte eleven, men alle. Og det vil vi vel ha slutt på?

Erlend (15)