SiD

Et forbud mot kjernevåpen må støttes av landene som har dem | Bård Ludvig Thorheim

 • Bård Ludvig Thorheim, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet

Bilde viser det russiske rakettforsvaret som øver seg med atomvåpen og kjernefysiske raketter. Mil.ru

Si ;D-innlegg: UD svarer 12 ungdomsorganisasjoner om kjernevåpen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dette innlegget sto på trykk i det fossile hjørnet på Si ;D torsdag 2. mars.


28. februar skrev 12 ungdomsorganisasjoner Si ;D-innlegget: «Brende, du må forstå alvoret og delta i forhandlingene om atomvåpen». De ønsker at Norge skal delta i FN-forhandlingene om et forbud mot atomvåpen.

Regjeringen arbeider for en verden fri for kjernevåpen. Veien til dette målet går gjennom nedrustning og ikke-spredning. Forhandlinger om et forbud i FN, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har kjernevåpen, er ikke løsningen.

Først må vi legge grunnlaget

Vi ønsker et rettslig bindende rammeverk for å sikre og opprettholde en verden fri for kjernevåpen, men dette forutsetter at vi sammen med kjernevåpenstatene først legger grunnlaget gjennom balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av kjernevåpen.

Norge jobber aktivt for nedrustning

Vi følger aktivt opp Stortingets vedtak fra april 2016 som poengterer nettopp denne rekkefølgen: Først nedrustning, deretter et juridisk rammeverk.

Verifikasjon er en nøkkel

Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, Bård Ludvig Thorheim. Sturlason/Utenriksdepartementet

Norge jobber aktivt for nedrustning. Vi lyktes blant annet med å samle 177 land, inkludert kjernevåpenstater, for en resolusjon om verifikasjon. Verifikasjon er en nøkkel til balansert og reell nedrustning.

Det var et samlet NATO som valgte ikke å støtte forslaget om å starte forhandlinger om et forbud mot kjernevåpen.

Generalsekretær Jens Stoltenberg har vært tydelig på at så lenge land utenfor NATO har atomvåpen, må også NATO ha dem som del av sin avskrekking.

Bringer oss ikke videre mot målsettingen

Dette er også nedfelt i alliansens sikkerhetspolitiske grunnlagsdokument. Bare slik kan NATO forbli en reell og troverdig forsvarsallianse i en stadig mer krevende verden.

Et forbud mot kjernevåpen, uten at de statene som faktisk besitter slike våpen er med, bringer oss dessverre ikke videre mot målsettingen om en verden uten kjernevåpen.


Les flere innlegg i debatten om atomvåpen:

 1. Les også

  Sverre Lodgaard: FNs generalforsamling har vedtatt å starte forhandlinger om å forby atomvåpen

 2. Les også

  Stem ja til atomvåpenforbud i FN, oppfordrer Setsuko Thurlow, overlevende etter atombombingen av Hiroshima

 3. Les også

  Erna Solberg: Norge arbeider aktivt mot atomvåpen.


Les mer om

 1. Atomvåpen
 2. Norge
 3. FN

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Feil om norsk nedrustningspolitikk | Marit Berger Røsland

 2. DEBATT

  Kjernevåpenstatene må engasjeres i nedrustning. Forbudstraktaten bidrar ikke til det.

 3. DEBATT

  Det finnes ingen enkel vei i kampen mot atomvåpen

 4. DEBATT

  Ytre press vil neppe bidra til å avskaffe atomvåpen

 5. SID

  12 ungdomsorganisasjoner: Jo, de atomvåpenfrie statene kan forby atomvåpen

 6. DEBATT

  Juridisk sett er det ingen hindre for at Norge støtter atomvåpenforbudet. Men det krever politisk vilje.