SiD

Vi er hjemmeskolens prøvekaniner. Og vi er rasende. Avlys eksamen!

  • Silje Larsen Otterdal
    18 år
Kjære regjering, nå er det på tide å lytte til ungdommen, ber Silje L. Otterdal (18).

Årets avgangselever er ikke riktig kull for denne gammeldagse vurderingsformen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Et titall leserinnlegg. Tusenvis av underskrifter. Provoserte elever.

Likevel vi er like langt. Eksamen for hjemmeskolens prøvekaniner skal gjennomføres.

Og nå på fredag sto det i Aftenpostens lederartikkel at «å avlyse er en fallitterklæring på vegne av undervisningen».

Ja, det er en fallitterklæring. Men det er også en realitet.

Dårligere grunnlag

Samtlige år på videregående har vi vært prøvekaniner i en revolusjon for digital undervisning. Denne hverdagen har vært preget av karantene, manglende sosial omgang, svingende psykisk helse og vikarer uten nok fagkunnskap.

Det er et fåtall voksne mennesker som skal beslutte om eksamen skal gjennomføres. Det er svært provoserende. Vi unge føler oss små og ubetydelige i denne store debatten, og kan ikke annet enn å skrive kronikkkronikk til vi blir tatt på alvor.

To år er eksamen blitt avlyst på grunn av pandemien. Årets avgangselever, som det planlegges ordinær gjennomføring for, har dårligere faglig grunnlag enn noen gang.

Til sammen har vårt kull flere undervisningsdager hjemmefra enn noen andre elever. Og vi skal gjennomføre eksamen og konkurrere mot de andre «koronakullene» i opptak til høyere studier?

Det er ikke rart elevene er rasende, spør du meg.

Trenger ingen tomme ord

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at nesten halvparten av elevene i videregående skole får lavere karakter på eksamen enn i standpunkt. Da er det er kanskje ikke så merkelig at mange elever ser på eksamen som en «straff»?

Men denne diskusjonen handler ikke om late ungdommer som leter etter en unnskyldning for å slippe unna eksamen. Mange elever vil det trolig gå utmerket med på en eventuell eksamen til våren.

Les også

Utdanningsdirektoratet: Eksamen bør avlyses for både grunnskolen og videregående

De jeg tenker på, er mine mer sårbare medelever. Elever med konsentrasjonsvansker, manglende selvdisiplin eller en utrygg hjemmesituasjon. Kanskje er det også blitt langt større ulikhet.

Politikerne erkjenner jo stadig at denne tiden ikke har vært enkel for oss unge. Ikke la det bli tomme ord.

Knuste muligheter

Selv om skolene nå er på grønt nivå, preges hverdagen av elev og lærer-fravær på grunn av smitte. Det vil det trolig gjøre en god stund til.

Selv sitter jeg med korona og skriver dette innlegget. De som er nødt til å være hjemme, får akkurat nå gjerne dårligere undervisning enn de fikk på rødt nivå. I denne eksamensdebatten er det derfor ikke noe godt argument for gjennomføring at skolene har åpnet for fullt igjen.

Jeg har full forståelse for læreres og politikeres uttalelser om at vi har «godt av» eksamen for å forberede oss til høyere studier. Men lite hjelper det hvis eksamenskarakterene knuser muligheten til å komme inn på drømmestudiet.

Alternativet er å senke kravene

En eller annen gang må eksamen i VGS trolig fortsette på normalt vis igjen. Men årets avgangselever er ikke riktig kull å tildele denne gammeldagse vurderingsformen.

Ikke minst lærere har fått kjenne på denne enorme omveltningen. De andre skandinaviske landene har gjort justeringer i læreplanen fordi sjansen for at lærerne skal lykkes med undervisningen hjemmefra, er betydelig endret. Om regjeringen forlanger at eksamen skal gjennomføres, bør kravene i det minste senkes!

Nå når vi ikke kan samles foran stortingesbygningen og demonstrere, er tekstskriving den beste måten bruke ytringsfriheten på. Men engasjementet for avlysning av eksamen er slett ikke lett å skildre på papir. Kjære regjering, nå er det på tide å lytte til ungdommen!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese meir om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bod først. Hold deg sakleg!

Les også

  1. Absurd anbefaling fra Utdanningsdirektoratet

Les mer om

  1. Eksamen
  2. Skole og utdanning
  3. Koronaviruset
  4. Smittevern
  5. Undervisning