Derfor må vi ta opp igjen EU-debatten!

Ingen under 45 år har fått lov til å stemme over om Norge skal delta i det europeiske samarbeidet, skriver Anders Riseng Tjeldflaat (15).

Det er på tide at unge får lov til å si sin mening om Norges plass i Europa.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I 1994 ble det holdt folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. 52,2 prosent stemte imot at Norge skulle bli med i EU.

Dette er 28 år siden. Det vil si at ingen under 45 år har fått lov til å stemme over om Norge skal delta i det europeiske samarbeidet.

Det er på tide at unge får lov til å si sin mening om Norges plass i Europa.

Økonomisk vekst

Det europeiske samarbeidet er helt essensielt for å løse problemer og sikre økonomisk vekst i Europa. EU-medlemskap har historisk sett vist seg å være gunstig for økonomisk vekst.

I landene som ble med i EU mellom 1981 og 2004, økte brutto nasjonalprodukt (BNP) pr. innbygger med 12 prosent i gjennomsnitt.

Norske arbeidsplasser og økonomi er også avhengige av en økonomisk tilknytning til Europa.

Det at EU klarer å løse internasjonale problemer, er kanskje viktigere nå enn noensinne. Klimakrisen er vår tids største utfordring.

Viktig for klima

For at vi unge mennesker skal ha en fremtid vi kan se frem til, må land komme sammen i internasjonale samarbeid og kutte klimagassutslipp. I Europa er løsningen på dette EU. De fører verdens mest ambisiøse og vellykkede klimapolitikk.

Siden 1990 har EU kuttet klimagassutslippene sine med 34 prosent. Dette har hatt store positive effekter. Dessuten ble omtrent 60.000 dødsfall som følge av luftforurensning forhindret i 2018 sammenlignet med 2009, noe EU skal ha store deler av æren for.

Dessverre er de mer opptatt av å være imot EU enn for klima.

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at globalt nullutslipp vil bli forsinket med 40 år med lite internasjonalt samarbeid. Venstresidens og regjeringens svar på dette er blant annet å si nei til et felleseuropeisk kraftsystem, utbygging av flere utenlandskabler og EUs jernbanepakke.

Dessverre er de mer opptatt av å være imot EU enn for klima.

Fredsnasjonen Norge

EU er ikke bare en økonomisk union, men et av verdens største fredsprosjekter. Uten EU er det langt fra sikkert at innbyggerne i Øst-Europa ville hatt de frihetene de har nå. Bare se på Hviterussland.

Det europeiske samarbeidet har også sørget for den lengste fredsperioden i Europas historie. Det har ikke vært storkrig i Europa på 77 år.

Helt siden EU ble opprettet, har de jobbet hardt med å promotere ytringsfrihet, demokrati og rettssikkerhet både i og utenfor Europa.

Vi unge trenger en trygg fremtid å se frem til: Klimakrisen, flyktningkrisen og fred er noen eksempler på utfordringer den neste generasjonen må ta stilling til. Fredsnasjonen Norge bør delta i fredsprosjektet EU.

Vi er ingen isolert øy. Vi trenger samarbeidspartnere for å lykkes i fremtiden. Vi trenger stemmerett i EU. Derfor haster det å melde oss inn!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!