SiD

Når pappa blir annerledes, blir jeg livredd

  • Anonym jente
    21 år
Mitt inntrykk er dessverre at alkoholproblemer er veldig tabubelagt, skriver innsender.

Det er viktig at folk tenker over alkoholforbruket sitt. Særlig i pandemien.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Vinmonopolet melder om rekordsalg av alkohol. Mange samlingssteder hvor voksne normalt drikker alkohol er borte. Det betyr at mye av alkoholen som drikkes nå, drikkes innenfor husets fire vegger.

Jeg har vokst opp med en far som har alkoholproblemer. Alkohol er hans faste og stadig mer krevende venn. Pappa har en god jobb. Han er suksessrik. Det er nok ingen mistanker om pappas alkoholforbruk utenom familien.

Blir annerledes

Hvis du er helt stille, kan man høre alt. Da blir man opptatt av lydene. Utrygghet. Når voksne drikker, føler man helt intuitivt at man ikke blir passet på. Det gjør meg redd. Jeg har alltid ligget i sengen og lyttet. Lyttet på lydene og hva som kommer til å skje.

Jeg kan se på pappa når han har drukket, det ligger latent inni meg. Det er som hele kroppen min reagerer akutt. På kvelden begynner hjertet mitt å dunke fortere. Pappa blir annerledes, mer ustø og ikke så lett å forstå. Jeg kjenner tårene presse på, og jeg blir kvalm.

Når pappa blir annerledes, blir jeg livredd.

Ikke alene

Men jeg er ikke alene. Nesten én av ti barn vokser opp med en mor eller far som har hatt et alkoholproblem i løpet av det siste året. Barn som vokser opp i alkoholbelastede familier, har ofte relasjonelle problemer. Lav selvfølelse, vansker med å sette ord på følelser og undertrykking av sorg.

Dessverre er alkohol en veldig viktig del av livene og hverdagen til svært mange nordmenn. Ifølge SSB drikker 34 prosent av den norske befolkningen alkohol ukentlig.

Men samtidig som alkoholkonsumet øker i samfunnet, øker også antall misbrukere. Dermed får vi også flere barn som må leve med belastningen av foreldrenes drikking.

Tabubelagt

Om jeg kunne ønske meg en ting som liten, ville det vært trygghet. Trygghet ved at jeg kan vite at pappa er der uansett. Det tror jeg de aller fleste barn som vokser opp med foreldre som har et alkoholproblem, ønsker seg.

Mitt inntrykk er dessverre at alkoholproblemer er veldig tabubelagt. Det å snakke ærlig og sant om ordentlige ting er ganske vanskelig, men utrolig viktig. Det synes jeg vi alle må bli flinkere til.

Det er viktig at folk tenker over alkoholforbruket sitt og hvilke konsekvenser dette kan påføre andre mennesker. Særlig i pandemien, hvor folk flest tilbringer mer tid med familien.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

Les mer om

  1. Alkohol
  2. Familie