Klimapolitikken står på spill

  • Enok Mørch Grova (18)
    Enok Mørch Grova (18)
    Styremedlem i Oslo Unge Venstre
Enok Mørch Grova (18) mener vi må fortsette med elbilfordelene til alle har tilgang på utslippsfrie kjøretøy.

Om vi får en rødgrønn regjering til høsten, vil Venstres effektive klimapolitikk gå til spille.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I januar la klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) frem klimaplanen. Dette er første gang en regjering legger frem en troverdig, helhetlig plan for hvordan vi skal kutte klimagassutslipp. Og det ville aldri skjedd uten Venstre i førersetet.

Nå har Norge de laveste utslippene på 27 år, og vi ligger for første gang an til å nå klimamålene våre. Resultatene kommer ikke av seg selv. Så lenge Venstre har hatt en hånd på rattet, har utslippene gått jevnt og trutt ned de siste årene.

Men dette står på spill til høsten, dersom vi ender opp med en rødgrønn regjering etter valget.

Potensiell klimabombe

I regjering har Venstre fått innført både et forbud mot nydyrking av myr og økt CO₂ avgiften. Dette er gode klimatiltak som fungerer.

Mens økt CO₂-avgift fører til at både bedrifter og forbrukere reduserer utslippene sine, binder de norske myrene opp store mengder CO₂. I norske myrer lagres det omtrent 3500 millioner tonn CO₂. Det er like mye som Norge ville sluppet ut i løpet av 66 år.

Enok Mørch Grova, styremedlem i Oslo Unge Venstre.

Dersom myrene graves opp, utgjør det en potensiell klimabombe.

Dessverre vil Senterpartiet fjerne forbudet mot nydyrking av myr. Arbeiderpartiet gikk opprinnelig i tospann med Senterpartiet for å reversere forbudet, men snudde etter omfattende kritikk fra miljøbevegelsen.

Senterpartiet ønsker heller ikke å øke CO₂ avgiften, selv om det er det mest effektive virkemiddelet vi har for å redusere utslippene våre.

Rødgrønn motstand

Den rødgrønne motstanden mot effektive klimatiltak stopper ikke der. Både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har gått inn for å endre elbilfordelene og dermed gjøre det mindre attraktivt å kjøpe elektriske biler.

De går i motsatt vei av den klimapolitikken dagens regjering fører. Den som faktisk fungerer og reduserer utslippene i Norge, særlig i de store byene.

Vi i Venstre holder fast på elbilfordelene. Dagens elbilpolitikk har ført til at over halvparten av nybilsalget i Norge er elektrisk, mens salget av bensin-og dieselbiler stuper.

Vi er kommet langt i den grønne omstillingen av bilparken, men vi er ikke i mål helt ennå. Det er fortsatt mange steder i landet hvor det er få elbiler. Vi kan ikke stanse utviklingen før nullutslippskjøretøy er blitt tilgjengelig for alle.

De siste fire årene har vist at Venstres klima- og miljøpolitikk fungerer. Utslippene er gått ned, og nå skal vi kutte utslippene våre ytterligere for å oppnå målet om en halvering innen 2030.

Men de rødgrønne vil ikke være med på denne reisen, ikke når det kommer til den praktiske politikken. Og det er det først og fremst fremtidige generasjoner som kommer til å måtte betale for.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.