SiD

Slik tok elevrådet over Elvebakken vgs en hel uke | Amanda Hylland Spjeldnæs

 • Amanda Hylland Spjeldnæs (18), elevrådsleder på Elvebakken vgs

Fra den politiske debatten med Linn-Elise Øhn Mehlen (RU, f.v.), Andreas Brannstrom (FpU), Abid Raja (V) og Amanda Hylland Spjeldnæs (18) under temauken. Elevrådet ved Elvebakken vgs

Si ;D-innlegg: Forhåpentligvis kan dette være til inspirasjon til andre!

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Fra den politiske debatten med Linn-Elise Øhn Mehlen (RU, f.v.), Andreas Brannstrom (FpU), Abid Raja (V) og Amanda Hylland Spjeldnæs (18) under temauken. Elevrådet ved Elvebakken vgs

Mens elevråd ofte har som viktigste oppgaver å skaffe penger til ødelagte vannautomater og arrangere fotballturneringer, har elevrådet på Elvebakken videregående skole i Oslo ambisjoner om noe større og viktigere.

Forrige uke gjennomførte vi noe utenom det vanlige for elevråd på videregående skoler.

 • Odin Besseby (15) vil ha mer makt til elevrådet: Slik unngår vi skolerevolusjon.

Det startet da vi spurte rektor om vi kunne få et par midttimer til foredrag om flyktningkrisen, og rektor svarte at vi kunne få en hel uke.

Vi trenger flinke elever

Temauken fikk navnet «Integrering i praksis: Hvordan kan elvebakkenelever gjøre en forskjell?»

Elevrådet fikset en helt egen logo i anledning med temauken. Elevrådet ved Elvebakken vgs

Målet var å gi elevene på skolen økt engasjement og kunnskap om integreringssituasjonen i Norge i dag.

Elevene på Elvebakken har svært høy faglig kompetanse, og elevrådet ville bidra til at denne kompetansen ikke går til spille i samfunnsdebatten.

Vi trenger flinke elever som ser lenger enn til neste karakterkort, men mot en bedre fremtid for flere.

Amanda Hylland Spjeldnæs (18), elevrådsleder på Elvebakken videregående skole.

600 elever

Å ta undervisningen i egne hender gjør at rykende ferske nyhetssaker kommer på dagsordenen i klasserommet.

Skolens ledelse ga elevrådet frie tøyler, og vi har jobbet med temauken siden tidlig på høsten i fjor.

Fra 6. til 9. juni ble all undervisning satt til side for at de 600 elevene som ikke jobbet med eksamen, skulle gjennomføre vårt opplegg. Opplegget var lagt opp slik at elevene måtte ta et standpunkt i flyktning- og integreringsdebatten.

I en av aktivitetene måtte man til og med begrunne hvorfor hvis man svarte «vet ikke» på integreringsdilemmaer.

Elevrådets rolle kan utvides

Elvebakkens elevråd håper ikke bare at flere av våre elever utvikler seg til å kunne og ønske å ta stilling til samfunnspolitiske spørsmål, men også å inspirere andre elevråd til å dra i gang lignende prosjekter.

Elevrådets rolle kan utvides, og undervisning på skolen bør til en viss grad være både av og for elever.

Elevråd kan gjøre en forskjell på lik linje med humanitære organisasjoner.

Språkkafeen var viktigst

Den viktigste programposten under temauken var kanskje språkkafeen i kantinen.

Initiativet til elevrådet vil øke integreringen

Der ble rundt 180 elvebakkenelever og 150 elever fra minoritetsspråklig opplæring på Kuben videregående skole kjent ved å øve på norsk.

Elever som er lite i kontakt med norske ungdommer, fikk venner fra Elvebakken.

Både Kuben og elevrådet på Elvebakken er allerede i gang med å tenke på mulige samarbeider neste skoleår.

Den viktigste programposten under temauken var kanskje språkkafeen i kantinen, skriver Amanda Hylland Spjeldnæs (18), elevrådsleder på Elvebakken vgs. Elevrådet ved Elvebakken vgs

Dette er et konkret eksempel på at initiativet til elevrådet vil øke integreringen for andre elever og bidra med noe viktig.

Forhåpentligvis bare starten

Jeg gleder meg til å se hvordan elevrådets rolle og ideene som ble til under temauken, vokser i fremtiden.

Forhåpentligvis vil temauken på Elvebakken bli til inspirasjon for andre elevråd og starten på en lang rekke lignende prosjekter.


Lar du deg engasjere i saker om skolen? Her er flere innlegg du kan lese:

 1. Les også

  Dette debattinnlegget av Hennie (14) endte opp på Dagsnytt 18: Cooper-testen burde fjernast frå skulen

 2. Les også

  Markus Rognan Bjørneklett (18) til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Skoleåret er tettpakket. Likevel er det fri de siste 30 dagene.

 3. Les også

  Katarina Sirris Karantonis: Skoleansatte, elever som blir utsatt for negativ sosial kontroll, trenger dere!

 4. Les også

  Kaja (15): De sterke elevene blir ikke ivaretatt


Les mer om

 1. Oslo
 2. Integrering
 3. Ungdom
 4. Videregående skole
 5. Undervisning

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Denne rektoren sammenlignes med Steve Jobs og Alex Ferguson

 2. NORGE

  Denne skolen har klart å halvere andelen elever som må ha spesialundervisning. Nå skal resten av Norge lære.

 3. DEBATT

  Thorkhildsen mener hun gjennomfører en åpenhets- og tillitsreform. Jeg mener hun river ned mye av det som er bygget opp

 4. A-MAGASINET

  Nettbrettene inntar norske klasserom. Ingen vet om barna lærer mer eller mindre med dem.

 5. A-MAGASINET

  Sønnen ville ikke på skolen. Så forsto foreldrene at de var en del av problemet.

 6. A-MAGASINET

  Hun fikk drømmejobben midt i marerittet: – Dette har vist meg hva som bor i norske lærere