Hva er egentlig sosial kontroll og æresvold? Her er definisjonene

For å gjenopprette familiens ære, må en jente som har fått seg en ulovlig kjæreste, gifte seg med noen andre som familien finner til henne, sier Elisabeth Grøtteland i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Seniorrådgiver Elisabeth Grøtteland i Bufdir forklarer forskjellen på sosial kontroll og negativ sosial kontroll - og flere begreper knyttet til tematikken.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Sosial kontroll

Handler om hva andre forventer av deg og hvordan de prøver å påvirke deg til å oppføre deg på bestemte måter.

Dette er en form for kontroll som vi alle kan utsettes for hver dag.

– Hva forventes for eksempel av en 13-åring? Kanskje forventes det at han eller henne må rydde av bordet etter middag.

Gjør ikke ungdommen det, får vedkommende kanskje et blikk fra en mor som minner han eller henne på at det må de gjøre.

Er det kun jenta i familien som får dette blikket og ikke gutten, kan dette oppleves som urettferdig sosial kontroll, sier Elisabeth Grøtteland i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).


Formell sosial kontroll

Bestemmer hva vi kan og ikke kan gjøre, basert på lover og regler som samfunnet har laget.

Et eksempel er at alle barn må gå på skole eller at barn ikke har lov til å drikke alkohol.


Uformell sosial kontroll

Du oppmuntres til å selge lodd for fotballaget.

Hvis du velger ikke å delta, kan du få negative kommentarer fra de andre på laget om at du sluntrer unna.

Ifølge Bufdir handler uformell sosial kontroll om at det oppmuntres til visse former for adferd, mens andre former for adferd blir snakket dårlig om.


Det som kontrolleres i psykisk vold, kan være hva en person gjør, hvor den går og hvem den er sammen med, forklarer Elisabeth Grøtteland i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Negativ sosial kontroll

Det er vanlig at foreldre setter grenser for sine barn, men noen ganger setter de helt urimelige begrensninger, heter det i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Det kan handle om frykt for at familien skal tape ære ved at barna ikke oppfører seg «ordentlig» eller blir «for norske».

Negativ sosial kontroll betyr ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.

Selv om negativ sosial kontroll bryter med individets rettigheter, er det ikke nødvendigvis straffbart. Det er når kontrollen går over til å bli vold, at den favnes av straffeloven.


Æresrelatert vold

– En jente har fått seg ny kjæreste som noen anser som ulovlig i den gjeldende religionen eller kulturen. For å gjenopprette familiens ære, tvinges hun til å gifte seg med noen andre som familien finner til henne, eksemplifiserer Grøtteland.

Gjenopprettelsen av den tapte æren er viktig fordi familien ønsker å opprettholde sitt omdømme.

Ordet «vold» i begrepet «æresrelatert vold» er ikke fysisk vold, men det er glidende grenseoverganger. I begrepet betyr «vold» at man tvinges til noe.

For eksempel at man tvinges til å gifte seg eller at man tvinges til å ha seksuell omgang etter man er gift.


Tvangsekteskap

Ifølge Regjeringen er det en ekteskapsinngåelse der én eller begge parter ikke har mulighet til å velge å forbli ugift.

Hvis de gir utrykk for at de ikke ønsker å gifte seg, kan de for eksempel bli utsatt for vold, frihetsberøvelse eller annen straffbar adferd.


Latent vold

– En ung jente gjør akkurat som faren sier fordi hun tidligere har opplevd at han har slått henne. Hun blir ikke lenger slått, men hun får kanskje et blikk eller en finger som hinter til at noe hun er i ferd med å gjøre, ikke er greit.

Volden «ligger i luften» og skremmer jenta slik at hun ikke lenger tør å gjøre det hun egentlig vil, forklarer Grøtteland.


Psykisk vold

Ifølge Grøtteland kan kontroll være en form for psykisk vold.

Det som kontrolleres, kan være hva en person gjør, hvor den går og hvem den er sammen med.

Hvis kontrollen skremmer og hemmer deg i å gjøre det du har lyst, rett og lov til, kan kontrollen gå over til å bli fysisk vold.