SiD

Skolen i dag hjelper ikke elever med å prestere bedre | Benjamin Laate

  • Benjamin Laate (17)

Når elever forteller at de vil bli kvitt lekser, himler lærerne ofte med øynene, skriver Benjamin Laate (17). Foto: Green Chameleon/Unsplash.com

Si ;D-innlegg: Hverken skolen eller elevene vil forbedre seg selv, og de lukker øynene når de blir utfordret.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Den norske skolen i dag er for konservativ. Den er forbeholdt det som var og går ikke i takt med nåtiden.

Når forskning viser hvordan skolen kan forbedres, snur skolen snuten motsatt vei. Det er som om den frykter ny informasjon.

Den vil ikke lære av sine egne feil og er for slapp til å forbedre seg selv.

Hykleri

En kan fint se en parallell mellom skolen og elevene den skal lære. For også elevene vil helst ikke forbedre seg selv. Hykleriet til skolen oppstår når den da presser og stresser elevene til nettopp det å forbedre.

Når skolen selv blir utfordret på samme måte, lukker den imidlertid øynene.

Lærer ikke av sine egne

Når elever forteller at de vil bli kvitt lekser, himler lærerne ofte med øynene. Forskning utført av SSB fra 2009 viser at lekser kun hjelper barn av foreldre med høy utdanning, men det ignorerer skolene.

Hvorfor kan ikke skolen lære å forbedre seg og med det prestere bedre?

Lekser diskuteres støtt og stadig, men noe annet som det også snakkes om, er når på døgnet skolen bør starte. Teny M. Shapiro, assisterende professor i økonomi ved Santa Clara Universitetet i California, konkluderte i sin forskning at en time senere skolestart kan gi like mange fordeler som det vil gi å kutte klassens størrelse med en tredjedel.

Likevel tør ikke den norske skolen å lære av denne kunnskapen. De tør ikke å lære av en av sine egne.

Politikerne må fortsette å gjøre skolen bedre

Nylig tenkte Stortinget progressivt for skolen sin del da de innførte fraværsgrensen på 10 prosent. Jeg var positivt overrasket over at Stortinget slo ned på det høye fraværet i skolen.

Regelen har ført til at fraværet har gått ned kraftig over hele landet. Dessverre stoppet den progressive aksjonen etter dette. Hvorfor kan ikke politikerne våre forbedre skolen videre? De er tross alt godt i gang.

Hvorfor kan ikke skolen lære å forbedre seg og med det prestere bedre?


Skolen diskuteres hele tiden. Les flere innlegg om hvordan skolen organiseres her:

Les også

  1. Anmerkninger er en straff som bør fjernes, skriver Sigurd Bjelland Tengesdal(13).

  2. Trusler om statlig kontroll kan gjøre underverker for skolene, skriver Mattis Månum Pettersen (17).

  3. Bedre skole gir mindre sosiale forskjeller, skriver Mathilde Fasting i Civita.


Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Forskning og vitenskap
  3. Lekser