Det er ekstremt trist at et enkelt plagg skaper splid

 Som du og jeg, må vi også huske at Leyla Hasic er et menneske, skriver Usman H. (16).

Si ;D-innlegg: Islamsk Råd burde heller få kudos for å ha sett bort ifra hva kvinnen har på hodet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det ble hett i mediene da det ble kjent at Islamsk Råd Norge (IRN) hadde ansatt en kvinne med nikab. Men er det virkelig det som er problemet? Skal vi fokusere på hvilket plagg et menneske bruker, fremfor kvalitet og kunnskap?

RN har ansatt en kvinne for å arbeide i administrasjon med stilling som administrasjonskonsulent.

Ifølge organisasjonen selv, skal hun på ingen måte drive arbeid innenfor kommunikasjon i en stilling som aktivt representerer organisasjonen.

Dette er et faktum som mediene har vridd i sin favør. Det sto lenge i overskriftene at Leyla Hasic var ansatt som IRNs ansikt utad.

Islamsk Råd må få kudos

Tidligere ble innvandrere kritisert for ikke å delta i samfunnet og å henge på NAV for sosiale stønader. Når en kvinne nå ønsker å delta i samfunnet, betale skatt og forsørge seg selv, uavhengig av NAV, så blir hun kritisert. Det vil jeg kalle svært dobbeltmoralsk.

Det provoserer meg at en kvinne som vil stå på egne ben, blir bedt om å sette seg ned igjen!

Man ansetter gjerne mennesker med riktige egenskaper, kvaliteter og kunnskaper. Jeg vil tro at Leyla har innfridd disse kvalifikasjonene for å ha blitt ansatt.

Er det riktig å kritisere henne for hennes valg?

IRN må få kudos for å ha sett bort ifra hva kvinnen har på hodet og for heller å ha fokusert på inkludering i et innvandrerkritisk samfunn.

Hvor er det norske samholdet?

Samtidig ser vi splittelse innenfor det muslimske samfunnet. Flere og flere organisasjoner innmeldt i IRN har bestemt seg for å melde seg ut. På hvilket grunnlag?

Jeg mener det er ekstremt trist at man går så langt på grunn av et enkelt plagg. Burde man ikke da stå sammen og kjempe mot den kritikken som kommer fordi en organisasjon ser alle og driver arbeid hvor de inkluderer alt og alle?

Som du og jeg, må vi også huske at Leyla Hasic er et menneske.

Hun er et menneske med følelser og med motivasjon til å komme seg ut i arbeidslivet.

Er det riktig å kritisere henne for hennes valg? Er det riktig å kritisere IRNs valg om å inkludere mennesker som ellers kanskje aldri ville fått muligheten til å komme seg ut i arbeid? Hvor er det norske samholdet jeg husker fra før i tiden?


Islamsk Råds ansettelse av Hasic møter mye motbør. Les videre:


Skamløse jenter forteller om årets som har gått

Nancy Herz (20), Sofia Srour (22) og Amina Bile (18) mottok i år Fritt Ords honnørpris for kampen de har kjempet mot sosial kontroll og æreskultur.

Det er ett år siden de startet kampen i Si ;D-spaltene. Hvordan har året vært?


Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her