Oslo, det er bra å være ung. Oslo, det verste i livet er å være ung | Ronja Bjørnstad

Oslo, der jeg bor – positivt, negativt, forbedringspotensial, skriver debattanten.

Si ;D-innlegg: Trygg oppvekst, lite selvtillit.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Dette er et av bidragene i skrivekonkurransen vår om hvordan det er å være ung i Oslo. Juryen er nå i tenkeboksen. Vinnerne publiseres fredag 7. april.


Oslo, en fin by – fantastisk arkitektur, god kollektiv transport, en by som har orden.

Oslo, en by i kaos – tagging, gater fylt med søppel, forurensning.

Oslo, fine skoler – trygt læringsmiljø, engasjerte lærere, lite fravær.

Oslo, dårlige skoler – lite penger, nedslitte bygninger, skulking.

Oslo, hyggelig samvær mellom unge – oppmuntrende venner, gode samarbeidspartnere, engasjerte barn.

Oslo, dårlig samvær mellom unge – mobbing, fysiske nedsettelser, selvmord.

Oslo, unge blir hørt – sosiallærere hjelper, de voksne tar deg på alvor, du har en stemme.

Oslo, unge blir ikke hørt – dine ideer kommer ikke frem, de voksne sier du bare er et barn, forbedringer blir ikke gjort.

Oslo, trygg oppvekst – gode helsetilbud, et barnevern med kontroll, foreldre som passer på at du følger reglene.

Oslo, dårlig oppvekst – foreldre som ikke bryr seg, mindreårig drikking, barnemishandling.

Oslo, mye selvtillit – snille mennesker, forståelsesfulle foresatte, motiverende lærere.

Oslo, lite selvtillit – press om å være perfekt, høye krav fra skolen, tanken om å eie mye fint.

Oslo, det er bra å være ung – få forpliktelser, billigere med kollektiv transport, det er lov å gjøre feil.

Oslo, det verste i livet er å være ung – ingen passer helt på om du gjør noe galt, fordommer blir slengt mot deg, det er ikke bra nok å være bare deg.

Oslo, der jeg bor – positivt, negativt, forbedringspotensial.

Oslo, bare en av mange byer i Norge.

Her kan du lese flere interessante saker og innlegg om unge i Oslo: