Jeg er snart utdannet bonde. Men usikker på om jeg tør eller kan satse alt på jordbruket.

Husdyrproduksjon er en spennende og variert, men den tar ikke fri fra klokken 15.00 til 07.00. Tvert imot, skriver Oliver Kvarberg (18).

Vil det være verdt det?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg er snart ferdig med en tre års utdannelse innen landbruk og kan stolt kalle meg agronom. I løpet av disse årene har lærerne skjønnmalt yrket og anbefalt oss å satse på jordbruket. Men er det virkelig så bra som de sier?

Det frister ikke veldig å måtte jobbe tjuefire timer i døgnet, syv dager i uken, for så å sitte igjen med minimal fortjeneste.

Mulighet til gårdsdrift

Jeg er ikke oppvokst på gård, men har i nær fremtid muligheten til å ta over en gård. Der er det både storfe og sau, noe jeg synes er veldig spennende produksjoner. Dette er en drift som holder Norge åpent og attraktivt som reisemål. Uten beitenæringen har ikke Norge noe å vise frem. Gjengrodde kulturlandskapkulturlandskapKulturlandskap er landskap som helt eller delvis er blitt omformet fra den opprinnelige naturtilstand på grunn av menneskers virksomhet. Kilde: SNL er ikke typiske turistmål.

Siden jeg var liten, har folk sagt: «Skaff deg en trygg jobb med god lønn!» Men hvis jeg skal følge dette rådet, burde jeg jo ikke velge bondeyrket.

Det frister ikke å jobbe dugnad for å produsere mat

Andre yrkesgrupper har arbeidsuke på 37,5 timer, mens bøndene er på vakt hele døgnet, hele uken. Husdyrproduksjon er spennende og variert, men dyrene tar ikke fri fra 15.00 til 07.00. Tvert imot! Det er da det må fôres, melkes, tas imot lam og utføres tilsyn av beiter og gjerder.

Godtgjørelsen er frisk luft og møkk på hendene

Mange yrker har solide tillegg for ugunstig arbeidstid eller for å sitte med stort ansvar. Bøndene får ingenting av dette. Den beste godtgjørelsen er sannsynligvis frisk luft og møkk på hendene.

Jeg er rett og slett litt usikker på om jeg tør eller kan satse alt på jordbruket. Jeg vet hvor mye jobb det er, og jeg vet hvor mye man må ofre av tid med venner og familie. Tenk deg å være den som aldri har tid til å være med på fest eller lignende, gang på gang, fordi man må stelle dyr eller ta våronnvåronnVåronna var fra gammelt av først og fremst knyttet til åkerbruket og bestod av flere arbeidsoppgaver: spredning av gjødsel, pløying eller spaing, såing og dyrking av potet. Kilde: SNL.

Det frister ikke å jobbe dugnad for å produsere mat. Men matproduksjon er det viktigste vi har, og det må verdsettes mer. Hadde bare regjeringen gitt litt sterkere signaler om at dette er fremtiden, og at det er der de vil at vi skal satse. At det blir en levelig lønn for å gjøre jobben. Det er det vi trenger!

Et meningsfullt liv

Jeg velger ikke bondeyrket for å bli rik på penger, men rik på et meningsfullt liv. Jeg vil bli bonde fordi det er det jeg brenner for. Men jeg kan ikke produsere mat gratis.

Jeg skal også ha råd til å betale regninger, investere, stifte familie, sette av tid til venner og familie slik som folk flest.

Jeg vil være med på laget, men da må staten satse på bønder over hele landet

Jeg ønsker å bli fremtidsbonden. Men da må staten komme mer på banen. Det skulle startet med et tydeligere signal gjennom jordbruksoppgjøret 2023. Med Senterpartiet i regjering burde næringen løftes betraktelig. Hvis det ikke skjer noe nå, skjer det noen gang da?

Å styrke norsk landbruk er en investering i den nasjonale beredskapen. Jeg vil være med på laget, men da må staten satse på bønder over hele landet. Små som store, og alle produksjoner.

Én ting er sikkert: Vi trenger norsk, sunn mat. Det er nå det gjelder, ikke i morgen.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!