Tilleggspoeng for realfag er viktig. Det skaper mer likhet.

  • Kevin Tannum
Alle jeg har pratet med, mener realfagene er mer komplekse og vanskeligere å lære, skriver Kevin Tannum (17).

Vi må aktivt kjempe for å vekke interesse og fjerne kulturelle og kjønnsbaserte forskjeller innen realfag.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I det siste har jeg opplevd en økende motstand mot å gi tilleggspoeng for
realfag fra venner og i media.

Realfagspoengene er blitt kritisert for å skape ulikhet i «studiekampen» og at de nedprioriterer andre programfag.

Komplekst og vanskelig

Realfagspoeng ble innført i videregående skoler som et incentiv til å øke
mengden realfagsutdannede elever. Norge og mange andre land trenger flere realfagsutdannede.

Å vekke interesse og kompetanse innen realfag har lenge vært et mål hos utdanningsdirektoratet. I en tid hvor man fortsatt ser store kulturelle og kjønnsbaserte forskjeller i realfagsutdanning, er det viktigere enn noen gang.

Kevin Tannum (17) gikk miljø- og teknologilinjen første året på videregående. Nå er han utvekslingsstudent i USA.

Alle jeg har pratet med, mener realfagene er mer komplekse og vanskeligere å lære. Mange oppga også realfagspoengene som en grunn til at de valgte faget. Ville det da påvirket offentlighetens generelle realfagsinteresse om man fjernet tilleggspoengene?

Krever mer studietid

Selv om du har maksimalt antall realfagspoeng (fire), utgjør tilleggspoengene kun en liten del av totalmengden studiepoeng. Dette betyr at selve karakteren du får, har vesentlig større effekt enn de få tilleggspoengene.

Det at selve karakteren har mye større betydning, gjør at valget ikke tas utifra om man får realfagspoeng eller ikke. Realfagspoengene fungerer altså mer som et sikkerhetsnett enn en lettvint måte å øke karaktersnittet på.

Jeg mener realfagene krever mer studietid enn andre studieretninger. Når man sammenligner tiden fagene krever, ser man virkelig hvordan realfagspoengene rettferdiggjør situasjonen.

Det handler ikke om å «nedprioritere» eller «utkonkurrere» de viktige språk -og samfunnsfagene, men heller å gi kompensasjon for all den tiden realfagene tar.

Realiteten er at realfagspoengene ikke bare handler om realfagsinitiativ, men fungerer som en rettferdig utligner i «studiekampen».


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!