SiD

Regjeringens retorikk gir vanlige folk en følelse av å være «uvanlige folk»

  • Magnus Brandt Lågøyr
    Magnus Brandt Lågøyr
    Politisk nestleder, Unge Sentrum
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse på Stortinget.

Norges største minoritet blir fortsatt diskriminert. Studenter sliter. Ble det egentlig «vanlige folks» tur, Støre?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I etterkant av stortingsvalget i 2021 var det mange som pekte på hvordan slagordet «vanlig folks tur» var sentralt for valgseieren til Arbeiderpartiet (og Senterpartiet).

Nå begynner vi virkelig å se ulempen med det som tilsynelatende var effektiv valgkampretorikk.

Ikke inkludert

For slagordet har ikke lenger den samme kraften når flere grupper i samfunnet fortsatt føler seg forlatt. Tvert imot kan begreper som «vanlige folk» bidra til at stadig flere føler seg utenfor og uviktige.

I statsbudsjettet for 2022 ble det ingen økning i studiestøtten til studenter utenom den generelle prisjusteringen. Ved ikke å øke studiestøtten har regjeringen i praksis forverret studenters økonomiske situasjon grunnet økende levekostnader.

I tillegg har utenlandsstudentene sett en massiv reduksjon i antall steder tilleggsstipendordningen for skolepenger gjelder. Ordningen er utrolig viktig for at utdanning i utlandet skal være tilgjengelig for alle uavhengig av økonomisk situasjon.

Regjeringen mener det er «vanlige» folks tur. Prøver de å si at studenter ikke er vanlige folk? Da NRK ønsket å stille høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) spørsmål om studiestøtten, ønsket han ikke å svare. Er det da rart at studenter oppfatter at regjeringens fokus på vanlige folk ikke inkluderer dem?

Hva slags konsekvenser kan dette få? Studenter sliter allerede med psykiske utfordringer og stress.

Skaper et skille

For ikke å glemme personer med nedsatt funksjonsevne. På tross av løfter om å gjøre det har ennå ikke regjeringen prioritert å gjøre CRPD til norsk lov. Dette er FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

Ved ikke å gjøre dette forblir Norges største minoritet også Norges mest diskriminerte gruppe. Hvordan skal denne gruppen bli regnet som vanlige folk hvis ikke de engang har menneskerettigheter på lik linje med resten av samfunnet?

Regjeringen har holdt flere løfter og gjort flere bra ting. At noen ikke blir prioritert, er heller ikke unaturlig eller nytt. Politikk handler om prioriteringer. Men regjeringens retorikk gir vanlige folk en følelse av å være «uvanlige folk». Nettopp fordi slagordet setter folk opp mot hverandre.

Enkelte grupper trenger virkelig et løft etter åtte år med borgerlig regjering. Det er det ingen tvil om. Men retorikken regjeringen bruker, og at de ikke prioriterer en rekke grupper, bidrar til å skape en veldig smal norm for hva vanlige folk egentlig er.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Politikk
  2. Retorikk