SiD

Jeg er møkk lei at det ikke gjøres mer for å hindre kvinnelig kjønnslemlestelse

  • Jesper Sundnes Brå (17)
    Jesper Sundnes Brå (17)
    Ungdommens Rettighetsorgan
Bildet viser en kvinne som holder et barberblad for å illustrere kjønnslemlestelse i Afrika.

Kvinnelig kjønnslemlestelse må tas på alvor.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I dag 6. februar er den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse.

Og nå er jeg møkk lei. Jeg er lei av å høre historier om at jenter ned i femårsalderen blir kuttet. Det blir ikke gjort nok.

Jeg ønsker at verdenssamfunnet skal gjøre mer for å hjelpe.

Bekjempe kjønnslemlestelse

Det er ti år siden FNs generalforsamling vedtok å få slutt på all kjønnslemlestelse og oppnå et av bærekraftsmålene. På tross av det står nå hele 70 millioner jenter og unge kvinner i fare for å bli lemlestet innen 2030.

Derfor forventer jeg at regjeringen styrker innsatsen for å bekjempe den skadelige skikken. Jeg vil gå så langt som å kalle kvinnelig kjønnslemlestelse for tortur.

Hva er kjønnslemlestelse?

Såkalt omskjæring er en tradisjonell praksis i Midtøsten, Afrika og noen deler i Asia. Prosessen er at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes.

Dette fører ofte til mange akutte og langvarige komplikasjoner, og det er forbudt med alle typer kjønnslemlestelse i Norge.

Det må presiseres at denne praksisen er direkte farlig. Og det finnes ingen medisinske grunner som rettferdiggjør denne fysiske og psykiske påkjenningen.

Grove menneskerettighetsbrudd

Det er åpenbart at denne skadelige praksisen bryter med menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Likevel lever over 200 millioner jenter og kvinner med omskjæring i dag. Jeg blir oppriktig lei meg av dette.

FN har nevnt alle menneskerettighetene som brytes ved kvinnelig omskjæring. Blant annet «brudd på grunnleggende menneskerettigheter som retten til helse, sikkerhet, retten til å ikke bli utsatt for tortur eller inhuman og nedverdigende behandling».

Det er på tide at vi gir jenter en barndom uten skam, smerte og redsel, skriver Jesper Sundnes Brå (17).

Koronapandemien har ødelagt

Vi har sett en nedgang i antall kjønnslemlestelser de siste årene. Takket være organisasjoner som lenge har jobbet med å sikre jenters trygghet, så går ting riktig vei. Slike organisasjoner har gjort store fremskritt for en bedre og mer likestilt verden.

Men koronapandemien har bremset fremgangen. Som en følge av dette regner man nå med at ytterligere to millioner jenter og kvinner vil bli utsatt for omskjæring innen 2030. Det er omtrentlig en tredjedel av den norske befolkningen.

Må gjøre noe

Det er null tvil. Det må gjøres en helhjertet innsats for å få slutt på denne praksisen. Regjeringen har sagt at de vil utarbeide en ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling. Jeg mener at skadelige skikker bør bli implementert i planen.

Norge må også ta en aktiv rolle på den globale scenen for å få slutt på torturen.

For å gjøre dette kan man blant annet samarbeide mer med statlige og kulturelle ledere samt bruke vår plass i FNs sikkerhetsråd. Ikke minst må det gis støtte til organisasjoner og helsesentre.

Det viktigste du kan gjøre, er å spre bevisstheten og bruke stemmen din.

Nå må vi få slutt på denne torturen. Det er på tide at vi gir jenter en barndom uten skam, smerte og redsel.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Menneskerettigheter
  2. Omskjæring