SiD

Oljestopp vil straffe dagens unge, ikke dagens voksne

  • Thea Sofie Fredriksen (18)
    Thea Sofie Fredriksen (18)
    Oslo FpU
Uten oljenæringen hadde koronapandemien fått langt større og uønskede konsekvenser, både for samfunnet og enkeltmennesket, skriver Thea Sofie Fredriksen (18).

Det er vår generasjon som vil vokse opp med en regning vi ikke har råd til å betale.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Ungdom har ofret sitt sosiale liv og frihet for et virus som ikke rammer dem selv, og derfor bør de voksne nå ofre oljen, skriver Hanna Lundbo på Si ;D.

Det er skremmende om dagens ungdom tror at det er foreldregenerasjonen som vil ta regningen om man legger ned oljenæringen. Det er vår generasjon som vil vokse opp med en regning vi ikke har råd til å betale, og som må bygge ned velferdssamfunnet dagens voksne har nytt godt av.

Nye løsninger

Allerede i dag har vi et statsbudsjett som ikke er bærekraftig.

Det er fremtidige generasjoner som vil bli utsatt for konsekvensene av de nødvendige budsjettkuttene. Blant annet må vi kutte i offentlige utgifter, skape flere jobber og nye løsninger. Å legge ned oljenæringen nå vil bare gjøre konsekvensene enda verre for dagens unge.

Thea Sofie Fredriksen (18) er 2. nestformann i Oslo FpU.

Det er heller ikke særlig ydmykt å hinte om at ungdommen tar den verste delen av koronadugnaden. Ungdommen fortjener å bli sett, men er ikke alene om å føle konsekvensene av pandemien. Mange har mistet jobben, helsepersonell har risikert livet for å hjelpe, og eldre har dødd alene. Uten oljenæringen hadde koronapandemien fått langt større og uønskede konsekvenser, både for samfunnet og enkeltmennesket.

En politisk styrt avvikling av oljenæringen er unødvendig og dyr symbolpolitikk. Målet er ikke å legge ned Norges viktigste næring, målet er å kutte i utslipp. Olje- og gassnæringen i Norge bidrar til å kutte 300 millioner tonn CO² på kontinentet. Dette tilsvarer seks ganger Norges totale utslipp, ifølge Energi24.no.

Bærekraftig økonomi

Om norsk olje forsvinner fra klodens overflate, vil det føre til flere kullkraftverk og økte utslipp globalt, og det vil ramme fremtidige generasjoner på hele kontinentet. Å skru igjen oljekranen nå vil ta knekken på norsk økonomi og resultere i færre arbeidsplasser. Det er dårlig politikk.

Istedenfor å legge ned oljenæringen må vi satse på fornybar energi for å redusere utslippene, og skape flere bedrifter og arbeidsplasser for å sikre en bærekraftig økonomi.


Les også

  1. Nå må dere voksne gjøre en dugnad for oss

  2. Regjeringens klimaplan burde ledet ut av oljealderen. Den gjør det motsatte.

  3. Jo, dere er faktisk «dessertgenerasjonen»


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Olje og gass