SiD

Du må ikke zzz

  • Student Ved Norges Handelshøyskole
En stor del av norske elever klarer aldri å oppfatte viktige budskap fordi de er for opptatt av å sove, skriver Fredrik Haga (21).

Elevene har det for godt til å engasjere seg. Akkurat denne likegyldigheten prøvde Arnulf Øverland å gjøre noe med for 75 år siden.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Adrian Stålesen (18) mener det er forkastelig at elever må bruke 20 prosent av skolehverdagen på å lære om gamle tekster og utdaterte forfattere. En stund mens jeg gikk på videregående tenkte jeg selv litt som Adrian, men innså etter hvert hvilke nyttige verktøy en får gjennom denne delen av norskpensumet på VGS.

Les også

Henrik Ibzzzen

Videre skriver Adrian: «Jeg himler med øynene når jeg får beskjed om å tolke dikt eller analysere en novelle.» Noe av poenget med å lære seg å analysere dette, er at kombinasjonen av kreativitet, oppdiktede scenarioer og samfunnsdebatt kan gi en annerledes og viktig slagkraft i forhold til rene faglige fremstillinger. Som student ved nettopp Norges Handelshøyskole tenkte jeg skulle gi deg ett, av uendelig antall mulige, svar på spørsmålet ditt om hva en norsk økonom kan bruke dette til den dag i dag.

Høyreekstremisme

Se på den økende oppslutningen rundt høyreekstreme partier i Øst-Europa, noe som delvis skyldes dårlige økonomiske kår som har medført fravær av kunnskap og muligheter i befolkningene. Les deretter Arnulf Øverlands fantastiske dikt «Du må ikke sove», fra 1937. Det du forhåpentlig vil oppdage, er at diktet, som er skrevet for over 75 år siden, er minst like relevant i dag. Om en evner å reflektere over dette diktet, kan en i mye større grad og på en annen måte, enn ved å lese en nøktern nyhetsrapport fra i går, ta innover seg viktigheten av å ta tak i disse dagsaktuelle problemstillingene (også i Vest-Europa er oppslutningen rundt høyreekstremismen økende og skremmende).

Forstå, ikke pugge

Det er derfor uhyre viktig at den norske skolen får sine elever til å forstå (ikke pugge) hvordan en kan reflektere rundt slike historiske mesterverker. Jeg er overbevist om at elevene vil få igjen for dette, på en rekke områder som strekker seg langt utover norsk og økonomi, om de faktisk prøver å forstå. Problemet er jo, som du er inne på, at elevene har det for godt til å engasjere seg. Akkurat denne likegyldigheten prøver Øverland å gjøre noe med, men dessverre er det en stor del av norske elever som aldri klarer å oppfatte slike budskap fordi de er for opptatt av å sove (les: se substansløse amerikanske såpeserier, ev. tolk fritt).

For øvrig er det et poeng at det, mer eller mindre uavhengig av norskfaget, i VGS er plass til et mer teknisk krevende økonomifag, tilsvarende valgene en har i matte og fysikk. Med det håper jeg at et par flere VGS-elever til helgen kan ta på seg uendelig-antall-dimensjoner-brillene og ta for seg god norsk kulturhistorie, fremfor å se Texas Chainsaw 3D, som har noe så kjedelig som kun tre dimensjoner.

Fredrik Haga (21)