SiD

Jeg ville ikke ha et typisk kvinneyrke | Caroline Hansen

  • Caroline Hansen (20)
    Caroline Hansen (20)
    Industriarbeider
Gjennom min periode i industrien ser jeg at vi kvinner har mye å bidra med. Vi har kanskje en litt annen tilnærming til arbeidet, skriver Caroline Hansen (20).

Si ;D-innlegg: Å jobbe tett innpå flytende aluminium på 700 grader Celsius er til tider fysisk krevende.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
  • Alternativ til høyere utdanning: Se flere innlegg nederst i teksten

Allerede på ungdomsskolen var jeg bestemt på at jeg ikke skulle velge de tradisjonelle kvinneyrkene.

Jeg ville jobbe med produksjon, og jeg så at nyutdannede i yrker som helsesektoren ble tildelt deltidsstillinger, og da med relativt liten prosentsats.

Så da jeg skulle søke på videregående utdanning, falt valget på en yrkesrettet utdanning, nemlig elektrofag. Etter et år på elektro gikk jeg over til industriteknologi.

Metallprøver til laben

Etter å ha fullført videregående skole var jeg så heldig å få læreplass på Hydro Karmøy. Her produserer jeg kveiler til aluminiumsplater.

Arbeidsoppgavene mine er veldig varierte, men det er likevel noen faste oppgaver som jeg må passe ekstra godt på.

Jeg tar metallprøver, som jeg sender til laben for å sjekke om sammensetningen av stoffer i legeringen er korrekt. I tillegg tar jeg plateprøver for å sjekke om den ferdig støpte platen tilfredsstiller kravene til bøyelighet og hardhet.

Caroline Hansen (20), industriarbeider

Å være ung kvinne var en utfordring

I løpet av de lærlingtiden er jeg blitt kjent med mange dyktige folk, og jeg har likt meg veldig godt.

Det å være en ung kvinne i dette mannsdominerte yrket var likevel en utfordring i begynnelsen.

I starten var jeg veldig sjenert. Det å forholde seg til for det meste voksne mannfolk var ikke alltid like lett. Men jeg tok det som en utfordring og ble gjennom innsats og vilje ganske snart en av gjengen.

Ansvar gjør noe med deg

Som industriarbeider får jeg mye ansvar. Det at andre er avhengig av at jeg utfører jobben riktig, kan være krevende, men det er samtidig utrolig lærerikt.

Les også

Hydro satser stort i fallende marked

I dag er jeg midlertidig ansatt hos Hydro, hvor jeg jobber skift.

Tiden i industrien har så langt gitt mersmak, og jeg håper på en fast stilling i fremtiden.

Det kan være mye varmt og skittent arbeid, og det å jobbe tett innpå flytende aluminium på 700 grader Celsius er til tider fysisk krevende, men jobben er også godt betalt.

Flere kvinner i industrien

Jeg vil på det sterkeste anbefale unge kvinner å ta utradisjonelle valg.

Gjennom min periode i industrien ser jeg at vi kvinner har mye å bidra med. Vi har kanskje en litt annen tilnærming til arbeidet, noe som jeg tror bidrar positivt.

I dagens samfunn er kvinneandelen innen de tradisjonelle mannsdominerte yrkene stigende, og det er bra, men vi kan fortsatt bli bedre.

Vi trenger flere kvinner i industrien!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Industri
  2. Norsk Hydro
  3. Yrkesfag