SiD

Få oljefondet ut av oljen!

Det som kan bli Norges største bidrag til å redusere global oppvarming, er ukjent for de fleste.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad må få norske oljepenger ut av olje, gass og kull og inn i renere fornybar energi, mener Sverre Skjauff (17).

Global oppvarming er vår tids største utfordring. Norske politikere har i for lang tid kun fokusert på små og ineffektive miljøløsninger, mens det som kan bli Norges største bidrag til å redusere global oppvarming er ukjent for de fleste.

Symbolpolitikk som ikke funker

Norsk klima og miljøpolitikk er i dag preget av for mye symbolpolitikk. Vi må resirkulere, helst fylle tanken med biodrivstoff og i det minste kjøpe elbil. Men er denne type miljøpolitikk i det hele tatt effektiv? 50 år med resirkulering av plast tilsvarer en tur/retur Bergen-Oslo med fly. Biodrivstoff har en negativ CO2-effekt på grunn av for arealkrevende produksjon. Og sist, men ikke minst; milliardsubsidieringen av elbiler går til rike Oslofolk så de slipper morgenkøen.

Å gamble med både miljøet og de nasjonale sparepengene våre er ikke akseptabelt. Husk god pengepolitikk er også god klimapolitikk

Regjeringen og Stortinget må slutte å kaste penger etter miljøtiltak som ikke fungerer. Hvordan kan Norge bidra til verdens klimaregnskap?

En dominoeffekt

Selv om Norge kun har en prosentandel på under 0,2 av verdens samlede CO2 utslipp, så eier vi via oljefondet litt under 2 prosent av verdens samlede CO2 utslipp. Dette er mye sett i lys av at Norges befolkning kun utgjør 0,07 prosent av verdens befolkning. Oljefondet har plassert over 230 milliarder kroner i nesten 150 av verdens 200 mest høyutslippsfirmaer i verden. Man ser nå også at oljefondet har tapt over 1 milliard kroner på investeringer i kullsektoren.

Ved å vri norske oljepenger over fra miljøfiendtlige firmaer til fornybar energi, vil det ikke bare bli mer attraktivt å satse på klima. Flere andre fond vil også følge etter Oljefondet. Vi ser allerede i dag at pensjonsfondet i Danmark og Nederland lar opptil 8 prosent av fondene gå til fornybar energi.

Vi gambler med sparepengene

Ikke bare er det dårlig for klima å investere i petroleums— og kullsektoren, vi står også ovenfor en mulig karbonboble. En av verdens største banker, den engelske banken HSBC, har kommet med rapporter om at så mye som 50 prosent av aksjeverdien til oljeselskaper kommer fra oljereserver som selskapene eier. Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået har stadfestet at kun 1/3 av verdens oljereserver kan hentes opp hvis 2-gradermålet skal nås. Dette innebærer at vi står ovenfor en mulig karbonboble som kan gjøre at vi taper over 100 milliarder kroner!

Å gamble med både miljøet og de nasjonale sparepengene våre er ikke akseptabelt. Husk god pengepolitikk er også god klimapolitikk. Norske pensjonspenger må ut av olje, gass og kull og inn i renere fornybar energi. Dette er tross alt Norges største sjanse til å påvirke det internasjonale klimaregnskapet. Oljefondet må ut av oljen!

Sverre Skjauff (17)

Relevante artikler

 1. NORGE

  Sier klimaavtale er død om avskogingen fortsetter

 2. SID

  Når vi står overfor en global krise, må vi bruke Oljefondet vårt politisk

 3. SID

  Det er ansvarsløst å stenge oljekranen over natten

 4. KRONIKK

  Ny fornybar energi kan endre maktforhold mellom stater

 5. VITEN

  Nesten all ny energi i fjor var fornybar

 6. SID

  KrF må skjerpe seg, være radikale og få opp farten!